Nyheter

Kom ihåg: Träna minnet

Är du rädd för att minnet sviktar? Känns det som att du glömmer mer och oftare? Lugn, det finns hjälp. <br></br> — Genom att träna kan man öka kapaciteten på arbetsminnet med 15 procent, säger minnesprofessorn Torkel Klingberg.

Viss glömska är normal och blir för oss alla värre med åren. Att glömma bilnycklarna eller mobiltelefonnumret till sin partner behöver inte bero på konstant dåligt minne utan på stress, för lite sömn eller till och med för lite mat.

Det enorma informationsflödet utsätter oss också för mer och mer distraktion, enligt Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska institutet i Solna. Under många år har han kartlagt hjärnans aktivitet när arbetsminnet får olika uppgifter.

— Det finns en gräns hur mycket information vi klarar av att hantera. Även om gränsen varierar kan vi inte hålla mer än sju bollar i luften samtidigt, säger han.

Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant och inte gick att förbättra, men nu visar forskning att det går att utveckla med systematisk träning.

Tillsammans med kollegan Helena Westerberg har Torkel Klingberg utformat ett datorprogram där arbetsminnet tränas. Under cirka en halvtimme per dag, fem dagar i veckan under fem veckor, ska hjärnan befinna sig på träningsläger.

Torkel Klingberg, som säger sig inte vara tankspridd, har trots det kört sitt eget träningsprogram.
— Det funkar, mitt minne blev bättre.

Programmet marknadsförs av företaget Cogmed, och används sedan en tid av både svenska och amerikanska barn med koncentrationssvårigheter.

Redan efter 30 års ålder börjar minnet svikta och vid 40 kan man märka en tioprocentig försämring.
— Detta sker ofta samtidigt som kraven i arbetslivet stiger. Företag som Ericsson bör ha programmet i sin företagshälsovård.

Tillhör du dem som inte låter sig distraheras av irrelevant information i ett kontorslandskap till exempel? Då använder du dig av den så kallade cocktail party-effekten, som innebär att du kan fokusera på det du ska.

Själv är Torkel Klingberg expert på att partaja.
— Jag avskärmar mig och fokuserar på en sak i taget.

Marie Feuk
[email protected]

Fakta / Musik och schack bra för hjärnan

• Arbetsminnet hjälper dig att komma ihåg information för en kort stund och är viktigt för problemlösning, läsförståelse och förmåga att vara uppmärksam.

• Ett dåligt arbetsminne gör det svårare att koncentrera sig, komma ihåg vad man letar efter och innebär också att man ägnar sig åt dagdrömmeri.

Tre bra sätt att öva hjärnan

– Musicera
– Spela schack
– Konditionsträna (speciellt om du böjar bli till åren)

Aktiviteterna bör göras flera gånger i veckan för att ha någon verkan.

Två sätt att testa dig själv

1. Låt någon räkna upp ett antal siffror och se hur många du kommer ihåg. (Testar det auditiva arbetsminnet.)

2. Låt någon lägga upp ett antal prylar på ett bord, titta på dem och se hur många du kommer ihåg. (Testar det visospatiala arbetsminnet.)