Nyheter

Kombinerat stadshus och stationshus i Växjö

Skanska ska bygga Växjös nya stadshus och stationshus. Illustration: White. Foto: Tegmark

Skanska har tecknat avtal med Växjö Fastighetsförvaltning AB för att bygga Växjö stadshus och station. 

Kontraktet är värt cirka 580 miljoner kronor.

Växjö stadshus och station kommer att bli sju våningar högt, inklusive källare, och omfattar totalt cirka 16 400 kvadratmeter bruttoyta. Det vinnande förslaget är ritat av White. 
Det nya stadshuset på 13 700 kvadratmeter blir arbetsplats för cirka 600 personer. Stationshuset på bottenplan på 1 850 kvadratmeter kommer att inrymma väntsal, butiker och restauranger. Därtill skapas ett allmänt utrymme på cirka 800 kvadratmeter kallat ”Växjös vardagsrum”, en social knutpunkt inomhus som tillsammans med befintlig gång- och cykelbro ska koppla samman stadsdelarna i centrum.
Byggnaden är till stor del präglad av trä och glas. Avsikten är att den ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som ägs av Sweden Green Building Council.

Förberedande arbeten för byggnationen påbörjas under våren 2018 och allt ska vara färdigt till årsskiftet 2020/2021.