Nyheter

Kombo – ett modernt kollektivboende

Kombo - ett modernt kollektivboende. Bild: Utopia Arkitekter.

Varför bygga mindre när man kan bygga större?

Så tänker Utopia arkitekter och Järntorget som vill lösa bostadsbristen genom att bygga kollektiv.

Några av fördelarna är att lägenheterna blir billigare och kan byggas i mer bullerutsatta lägen.

Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter, och Monica Mundt-Petersen, projektutvecklare på Järntorget, tycker att det är dags för branschen att öppna ögonen för vad folk vill ha. Tillsammans står de bakom projektet Kombo, ett koncept för modernt kollektivboende.

De konstaterar att många vill lösa bostadsbristen genom att bygga mindre lägenheter och tumma på reglerna för tillgänglighet och buller.

– Man ska pressa, pressa och pressa. Är det verkligen rätt väg att gå när man kommer ner på lägenheter som är tio kvadrat? Vi vill göra tvärtom. Vi vill bygga större, men mer kostnadseffektivt, säger Emma Jonsteg.

Enligt henne finns det ett stort intresse för delat boende.

– Vi ser en förändrad syn till ägande generellt. Vi delar som aldrig förr och det gäller också boende. Det finns en stor efterfrågan för det här, men tyvärr är branschen stelbent.

Hon pekar på en rapport som Fastighetsägarna lät göra i februari. Den visade att 47 procent av stockholmarna i åldern 18-35 år skulle vilja bo med vänner.

– Men bara 3 procent gör det, det finns inget utbud.

Tanken är dock inte att begränsa kombokonceptet till en viss grupp. Initiativtagarna tror att boendeformen skulle passa såväl gamla som unga. Pendlare, frånskilda och studenter är några målgrupper som de tror skulle lockas av ett modernt kollektiv.

Emma Jonsteg ser flera fördelar med idén.

– De större lägenheterna gör det möjligt att bygga i mer bullerutsatta lägen eftersom man kan placera alla sovrum mot den lugna sidan och allmänna utrymmen mot den andra. Det är gott om den typen av lägen i storstäderna i dag.

Ett delat boende innebär också en minskad boendekostnad, inte bara genom lägre hyra utan även för att hyresgästerna kan dela på fasta kostnader som försäkring, tv och bredband.

Projektledarna uppskattar att hyran blir runt 200-500 kronor lägre per månad. Utöver billigare hyra ingår också grön el i konceptet vilket innebär en kostnadssänkning med 250 kronor i månaden jämfört med boende i egen lägenhet.

Konsumentverket uppskattar att kollektivboende med fyra personer i ett hushåll ger minskade levnadskostnader på runt 1 000 kronor i månaden. Den totala kostnadssänkningen för att bo i ett kombokollektiv blir alltså runt 1 500 kronor i månaden per person.

Det finns också en social dimension.

– I små lägenheter klagar många över att det är svårt att bjuda hem vänner, men här finns gott om plats att umgås eftersom ytorna utnyttjas på ett bättre sätt, säger Emma Jonsteg.

Men ett delat boende kan också ha sina nackdelar. Arkitekterna har försökt eliminera möjliga störningsmoment genom att utforma lägenheterna på ett smart sätt.

Kollektiven ska till exempel vara utrustade med flera toaletter och duschrum och flera mindre kyl- och frysskåp. Sovrummen är också väl ljudisolerade och låsbara för att skapa en tydlig privat zon där man kan vistas ostört även om det pågår högljudda aktiviteter i bostadens gemensamma utrymme.

Ett pilotprojekt för kombokonceptet är redan på gång. Utopia och Järntorget har tagit fram ett förslag på tre kombohus i centrala Sundbyberg. Nästa steg blir att ansöka om markanvisning.

 

FAKTA

Hur funkar det?

Varje hyresgäst i en kombo-lägenhet tecknar ett avtal för sin del av lägenheten. Utopia och Järntorget utreder möjligheten att skapa en avtalsform som gör det möjligt för flera personer att dela en lägenhet utan att hyreskontraktet för bostaden behöver vara knutet till en enskild person.