Nyheter

Kommersiella lokaler backar – bostäder ökar

Full byggaktivitet i Hagastaden. I Stockholm väntas bostadsbyggandet öka med 11 % 2018, enligt Byggfaktas prognos. Foto: Anna Sjöström

Bostäder kommer att öka med 16 procent, medan byggstartade kommersiella lokaler sjunker med 30 procent över hela landet.

Det visar Byggfaktas prognos för 2018. 

Byggstarterna kommer varken att öka eller minska 2018 jämfört med 2017. Den totala byggnationen i landet kommer att ligga på ungefär samma nivåer totalt sett, om man ser till byggkostnader.

Bostäder, som är det dominerande segmentet, ser ut att öka med 16 procent över hela landet. Under 2018 kommer det att byggstartas bostäder för 189 miljarder kronor.
Stockholm, Göteborg och Malmö står för ca 60 procent av planerna, och det är också i dessa städer som bostadsbyggandet är fortsatt starkt.  I Västra Götaland kommer bostadsbyggandet att öka med 50 procent 2018 enligt Byggfaktas prognos. I Skåne handlar det om en 20-procentig ökning och i Stockholm + 11 procent.

– Det pratas om en svalare bostadsmarknad, men så ser det inte ut i vår prognos för 2018. Bostadsbyggandet ser ut att öka, i alla fall i de tre län som driver byggandet, säger Olle Bergqvist, marknadschef på Byggfakta.  

Industrier ser ut att backa med 17 procent totalt sett då ett antal större industriprojekt startade runt om i landet under 2017. Kommersiella lokaler backar 30 procent då det planeras betydligt färre projekt inom segmentet, speciellt inom storstadsregionerna.

Offentliga lokaler ökar med 12 procent, det är ett antal större projekt som är anledningen till det. Anläggning ser ut att backa med 11 procent. Det beror framförallt på mindre planer utanför storstadsregionerna.

Prognosen baseras på samtliga projekt i Byggfaktas databas, både nyproduktion och ROT. De procentuella ökningarna eller minskningarna baseras på total byggkostnad, därför kan ökningar och minskningar bli höga eftersom ett år jämförs mot ett annat. Inom mindre regioner kan ett stort projekt slå hårt i ett segment.

FÖRDELNING AV BYGGKOSTNADER 2018 HELA LANDET

Segment Ca Miljarder kronor

Bostäder: 189

Industrier: 17 

Kommersiella lokaler: 36

Offentliga lokaler: 44

Anläggning:  118


Prognos 2018 jämfört med 2017, procentuell förändring baserad på byggkostnad:

Hela landet, totalt samtliga segment: +/- 0

Stockholm + 7%

Uppsala  – 41%

Södermanland +19

Östergötland +13

Jönköping -9

Kronoberg +6

Kalmar +14

Gotland -65

Blekinge -24

Skåne +4

Halland -5

Västra Götaland  +27

Värmland -38

Örebro -30

Västmanland +9

Dalarna  -14

Gävleborg +8

Västernorrland -15

Jämtland -27

Västerbotten +8

Norrbotten -29

Källa: Byggfakta – Prognos byggmarknaden 2018