Nyheter

Kommun krävs på upphandlingsböter

Knivsta kommun anlitade en konsult för att ta fram en ny översiktsplan.
Konsultens uppdrag utvidgades senare genom ytterligare beställningar och den samlade kostnaden för arbetet uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor. Upphandlingen skulle därmed ha annonserats så att alla intresserade leverantörer fått möjlighet att lämna anbud.
Därför vänder sig nu Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Uppsala och kräver att Knivsta kommun döms att betala 210 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

När Knivsta kommun skulle ta fram ny översiktsplan anlitades en konsult.
Avtalet med konsulten ingicks utan föregående annonsering då kontraktsvärdet låg under direktupphandlingsgränsen.

Konsultens uppdrag utvidgades därefter genom ytterligare beställningar och den samlade kostnaden för arbetet uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor. Upphandlingen skulle därmed ha annonserats så att alla intresserade leverantörer fått möjlighet att lämna anbud.

Genom att inte annonsera upphandlingen, har Knivsta kommun gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling. Kommunen fortsatte att göra beställningar från konsulten även efter det att Konkurrensverket inlett en utredning. Detta anser Konkurrensverket vara en försvårande omständighet.

Kommunen har uppgett bland annat tidsbrist som skäl för direktupphandlingen. Brådskan berodde på att kommunen beslutat sig för att en ny översiktsplan skulle vara klar år 2017.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och kräver att Knivsta kommun döms att betala 210 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.