Nyheter

Kommun krävs på upphandlingsböter

Mariestads kommun krävs på 730 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Kommunen har, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av en byggentreprenad.

Mariestads kommun har ingått ett avtal om en byggentreprenad med en leverantör utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, enligt Konkurrensverket. 

Kommunen hade tidigare annonserat en upphandling som avsåg en byggnad på samma fastighet. Den annonserade upphandlingen avsåg dock inte ett sådant köp som avtalet gällde, utan en hyreslösning som innebar att kommunen sålde fastigheten till en leverantör som skulle uppföra en byggnad som kommunen i sin tur åtog sig att hyra under viss tid.

Kommunen meddelade tilldelningsbeslut i den annonserade upphandlingen, men återtog därefter beslutet och avbröt upphandlingen. Samtidigt anslog kommunen i stället medel för en byggentreprenad. 

Avtalet om byggentreprenaden ingicks utan att det gjordes någon ny annonsering. Detta trots att avtalet avsåg en annan anskaffning än den som omfattades av den tidigare annonseringen. En annan leverantör hade också påtalat för kommunen att en ny annonsering borde ha gjorts.

Konkurrensverket har utrett frågan och kommit fram till att Mariestads kommun har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling.
Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Jönköping med kravet att kommunen ska dömas att betala 730 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.