Lag & rätt

Riskerar böter för otillåten direktupphandling

bord med påskrivet kontrakt i förgrunden, i bakgrunden syns två personer som skakar hand
Avtal om skollokaler var otillåten direktupphandling anser Konkurrensverket, som nu yrkar på upphandlingsskadeavgift. Foto: Getty Images

Kristianstads kommun annonserade inte ett avtal om hyra och ombyggnation av skollokaler med motiveringen att hyresavtal inte behöver annonseras.
Konkurrensverket anser däremot att det handlar om ett entreprenadkontrakt och yrkar nu att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Kristianstads kommun slöt i maj 2023 avtal med en leverantör om lokaler för en anpassad grundskola. Det sammanlagda värdet uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Avtalet utgör ett blandat kontrakt eftersom det omfattar såväl hyra av lokal som byggentreprenad.

Enligt kommunen var huvudsyftet med avtalet att hyra lokaler där skolan ska inhysas. Avtalet behövde därför inte upphandlas enligt det så kallade hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Byggentreprenad eller hyresavtal?

Konkurrensverket anser att kommunens krav på anpassning av lokalerna närmast är att betrakta som en totalrenovering. Ombyggnationen från gymnasieskola till anpassad grundskola omfattar bland annat ändrad planlösning och tekniska installationer i form av vatten, avlopp, värme och el. En planerad tillbyggnad innebär också att lokalytan kommer att bli väsentligt mycket större. Enligt Konkurrensverket är avtalens huvudsyfte därför en byggentreprenad medan hyran av lokalerna snarare är att se som ett komplement. Avtalet skulle därför ha annonserats enligt LOU.

– Vi ser återkommande i vår tillsyn att hyresundantaget tillämpas på ett otillåtet sätt vid upphandling av byggentreprenader. Om en upphandlande myndighet ingår avtal som innebär att man köper en byggentreprenad ska kontraktet konkurrensutsättas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Kristianstads kommun ska betala 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Ett likande fall pågår i Nacka.