Nyheter

Kommunala bostadsbolag prisade

Två kommunala bostadsbolag har prisats för sitt arbete med kretsloppsanspassade utemiljöer och energibesparing i boendet.

Karlstads Bostads AB tilldelades den nordiska samarbetsorganisationen NBO:s (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) energipris på fredagen. Priset delades ut under organisationens konferens i Stockholm, där årets tema var energi i boendet.

Tidigare i veckan meddelades att Bostads AB Poseidon i Göteborg prisats av de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Sabo. Poseidon tilldelas årets miljöpris för att ha ”tagit ett helhetsgrepp kring utemiljöfrågorna” och skapat trygga och kretsloppsanpassade utemiljöer.

— Jag tror att genom att skapa trivsel och engagemang i bostadsområdena, förebygger man många av samhällets problem i stort. Poseidon är ett verkligt bra föredöme, säger Therese Rydstedt, jurymedlem och projektledare på Sabo.

Poseidon har anställt särskilda miljövärdar som ansvarar för planering av bostadsbolagets utemiljöer. Dessa fungerar även som rådgivare åt hyresgästerna vid frågor om kompostering och hantering av miljöfarligt avfall.
Tryggheten i bostadsområdena har ökat med hjälp av ljussättning av gångvägar, p-platser och cykelstråk. Dessutom har Poseidon satsat på trygghetsvandringar i sina områden.

Bostads AB Mimer i Västerås och Varbergs Bostads AB fick hedersomnämnanden.