Nyheter

Kommunen lät bli att följa lagen

Under många år följde flera kommunala bolag i Göteborg inte Lagen om offentlig upphandling, LOU. Kritiker menar att det underlättade för de misstänkta mutbrotten. ”Det är på gränsen till en skandal att kommunen så envetet försöker att inte tillämpa lagsti

I början av 2000-talet rådde inom Göteborgs stad en juridisk tolkning som innebar att de kommunala bolagen inte behövde följa LOU. Saken gällde om bolagen var upphandlande enheter eller inte. Kristdemokraten Jan H Nilsson försökte få till stånd en annan hållning. I flera år satt han i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder. 2002 yrkade han att det skulle skrivas in i bolagets inköpspolicy att man skulle följa LOU. Men yrkandet avslogs. Policyn som klubbades innebar att undantag kunde göras från LOU. Enligt Jan H Nilsson hade kommunledningen stöd från några lokala jurister och ett utslag från en tingsrätt i Skåne när de hävdade att LOU inte gällde för kommunala bostadsföretag. – Ett synnerligen svagt beslutsunderlag. LOU har tillkommit för att alla anbudsgivare ska behandlas på ett rättvist och seriöst sätt, och den som gör beställningen ska teckna avtal med den som har det bästa priset och den bästa kvaliteten. Den prövningen får man inte till stånd om man inte följer LOU på ett korrekt sätt, kommenterar han. I en revisionsrapport från 2003 konstaterades att det fanns flera bolag inom Göteborgs stad som inte ansåg att de behövde följa LOU. Stora direktupphandlingar tillämpades i hög utsträckning i strid mot LOU. När rapporten behandlades av fullmäktige 2004 sa dåvarande kommunalrådet Göran Johansson (S) att det saknades rättspraxis och att bolagsstyrelserna därmed själva fick avgöra frågan. Men till tidningen Fokus sa Göran Johansson nyligen att det var ett mer strategiskt avgörande. – Vi hade uppfattningen att vi kom i ett sämre upphandlingsläge gentemot de privata om vi inte gjorde som vi gjorde. Vi skulle hamna i ett läge med sämre konkurrenssituation. Det var inget svårt beslut att ta. Åklagare Nils-Eric Schultz, som driver elva brottsutredningar om muthärvan i Göteborg, tror att det underlättade för mutor att bostadsbolagen inte följde LOU. Men han understryker att man inte bara behöver följa LOU, det behövs också en kontroll av de medarbetare som upphandlar byggarbeten och av att det företag som har vunnit en upphandling faktiskt också är det företag som utför arbetet. Utredarna har nämligen upptäckt att både idrotts- och föreningsförvaltningen och Familjebostäder har beställt jobb från ett företag, men att jobbet i själva verket har utförts av ett annat företag. – Bara den omständigheten har inneburit en fördyring. Det företaget man har avtal med gör ingenting, de för bara över uppgifterna på fakturan och lägger på tio procent, sen hivar de fakturan vidare, säger Nils-Eric Schultz. Sedan muthärvan avslöjades har kommunledningen i Göteborg ändrat sig i frågan om LOU. I början av 2011 uttalade kommunstyrelsens arbetsutskott att samtliga stadens verksamhet ska följa LOU vid upphandlingar och inköp. Enligt vice stadsdirektör Peter Lönn var bakgrunden till beslutet dels muthärvan, dels de nya sanktionsavgifter som kan drabba kommuner som inte följer LOU.