Nyheter

Kommunen trotsar byggstopp

Kommunalråden i Linköping struntar i länsstyrelsens besked om byggstopp för ett bostadsbygge på grund av flygbuller.

Länsstyrelsen har beslutat om byggstopp för allmännyttiga Stångåstadens planerade bygge av 150 lägenheter, skriver Östgöta-Correspondenten. Husen skulle byggas på det som nu är Tinnerbäcksbadets grusparkering i Linköping, innanför det område som länsstyrelsen pekat ut som bullerstörda av Saab-flyget.

— Länsstyrelsens beslut bygger på felaktiga premisser med ett maximalt buller på över 90 decibel. Men på våra bullerkurvor rör det sig om mellan 80 och 90 decibel fyra eller fem gånger om dagen, hävdar Gösta Gustavsson (C), kommunalråd i Linköping, i tidningen.

Han och kollegan Paul Lindvall (M), det andra kommunalrådet på orten, ger med sina ställningstaganden kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning klartecken för fortsatt planarbete av flera byggprojekt inom området som anses vara bullerstört. Det gillas inte av länsstyrelsen.

— Vi har stor förståelse för och stödjer Linköpings höga ambition inom bostadsbyggandet. Samtidigt måste vi som statlig myndighet rätta oss efter de riktlinjer för flygbuller som riksdagen har fastställt. Vi ser en mycket stor risk att miljömyndigheterna i framtiden måste tvinga fram minskningar av flygtrafiken, om nya bostäder släpps fram i alltför stor omfattning, säger landshövding Björn Eriksson i ett pressmeddelande.