Nyheter

Kommunen vidtar åtgärder efter muthärvan

Under tisdagen lämnade åklagaren in den första stämningsansökan i muthärvan i Göteborg. Samma dag meddelade Göteborgs stad att man vidtar åtgärder för att stärka kontrollen och öppenheten.

Det är den 55-årige tidigare vd:n för Egnahemsbolaget som åtalas för grovt mutbrott vid Göteborgs tingsrätt. Han anklagas för att ha tagit emot nära 24 ton tegel, värt ungefär 85 000 kronor, till sin privata villa utan att betala.

Vid den tidpunkten var 55-åringen teknisk chef på bostadsbolaget Poseidon. Enligt åklagaren gav byggbolaget honom teglet för att få en förmånlig behandling i en upphandling av byggfirmor i Gårda.

Mannen förnekar brott och har ersatts på posten som vd för Egnahemsbolaget. Byggvärlden har tidigare berättat att ingen kommer att åtalas för bestickning eftersom preskriptionstiden har gått ut.

Samma dag som det första åtalet landade i tingsrätten meddelade Göteborgs stad att man planerar att stärka den interna kontrollen och öppenheten. En handlingsplan väntas klubbas av kommunstyrelsen den 26 januari.

Handlingsplanen innebär att man inrättar en central samordningsfunktion för internkontrollen. Alla nämnder och bolag inom kommunen ska också värdera sig själva utifrån ett frågebatteri. Självvärderingen ska sedan granskas av en extern revisionsbyrå.

Enligt förslaget ska också en gemensam byggprocess tas fram för att alla byggande enheter ska använda likartade arbetsprocesser och rutiner. En funktion för så kallade whistleblowers ska inrättas på stadskansliet, dit ska personer som misstänker oegentligheter kunna vända sig.

I handlingsplanen föreslås också att politiker och tjänstemän utbildas i etik, moral och internkontrollens betydelse, samt att stadens policies och riktlinjer uppdateras.

I en tidigare granskning av revisionsbolaget KPMG fick flera av Göteborgs kommunala bostadsbolag kritik för bland annat ofullständig dokumentation och bristande fakturagranskning.