Nyheter

”Kommunerna ska ägna sig åt viktiga frågor”

Peter Eriksson talade på Fastighetsmässan i Kista på torsdagen. Foto: Susanne Bengtsson.

 
Regeringen har tagit flera beslut för att få fart på byggandet. Besluten består dels av en proposition för en effektivare plan- och bygglag, och dels en instruktionsändring som tydliggör länsstyrelsernas ansvar för att få fram bostäder.  


– Kommunerna ska ägna sig åt viktiga frågor, inte åt detaljer som krånglar till det för folk, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

 
På torsdagen den 16 mars tog regeringen nya beslut som ska få fart på byggandet bland annat genom att underlätta för kommunerna och bli tydligare mot länsstyrelserna.   

– Vi tar bort kravet på bygglov för balkonger och altaner med mera för att kommunernas handläggare inte ska syssla med detaljer som krånglar till det för folk. Kommunerna ska ägna sig åt viktigare frågor, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson när han presenterade besluten för besökarna på Fastighetsmässan i Kista på  torsdagen.

– Vi ger också länsstyrelserna ett tydligare ansvar att medverka till att det kommer fram fler bostäder. 

Propositionen ”Fler steg för en effektivare plan- och bygglag” innehåller följande delar: 

  • Kommuner ska tidigt i planeringsskedet kunna få besked från länsstyrelsen gällande statens intressen. Detta för att minska risken att exploatörer och kommuner planerar i onödan. 
  • Länsstyrelser ges en tidsfrist på två månader att kunna upphäva kommuners detaljplaner. 
  • Beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Detta för att möjliggöra kortare handläggningstider och minska kostnader hos exploatörer och kommuner. 
  •  Ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, eller skorsten som sticker upp från taket.

Regeringen beslutar också om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Genom ändringen tydliggörs att länsstyrelser ska verka för att behovet av bostäder tillgodoses.

– Nu rullar besluten. Vi har lämnat propositionen till Riksdagen och vi hoppas att det här kommer vara färdigt till sommaren, säger Peter Eriksson.