Nyheter

Kommunerna som överklagar mest

Sotenäs är den kommun i Sverige där det överklagas mest, både vad gäller bygglov och detaljplaner.
Minst klagas det i Storfors, Ragunda och Munkfors.
– Vi ser en stark korrelation mellan antalet överklagandeärenden och antalet fritidshus på orten, säger David Björnberg, ansvarig utredare hos Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna presenterar i rapporten ”Inte på min bakgård” en ranking över kommuner med flest överklagade plan- och bygglov. Rankingen är gjord med data från Boverket. Siffrorna i rapporten gäller för åren 2009 till 2013. Rankingen har skett utifrån flest överklagade bygglov och detaljplaner per 10 000 invånare.

– Vi har länge trott att överklaganden är ett storstadsfenomen. Men vår undersökning visar att det förekommer i än större grad på vissa mindre orter, säger David Björnberg.
Enligt undersökning toppar små samhällen vid kusten och med mindre än 20 000 invånare, bland annat Sotenäs, Borgholm, Orust och Tanum.

Undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan kommuner där både detaljplaner och bygglov överklagas. Det stärker tesen att det finns en överklagandekultur i vissa kommuner.
– I kustsamhällena i Bohuslän verkar det finnas en kultur att överklaga. Vi har inte tittat närmare på om överklagandeprocessen drivs av bofasta eller deltidsboende, men man kan spekulera i att det delvis handlar om storstadsbor som har fritidshus på orten. Det finns en tydlig korrelation mellan överklaganden och antalet fritidshus på orten.

Utöver den kopplingen finns också ett tydligt samband mellan överklaganden och kvadratmeterpriset på bostäder, utbildningsnivå, medelinkomst samt politiska sympatier för moderaterna.
– Generellt sett överklagas det mer i blåa kommuner där medelinkomsten är högre, säger David Björnberg.

I den totala rankingen för överklagade bygglov och detaljplaner hamnar våra största städer förvånansvärt långt ner på listan.
Stockholm på 146:e plats, Göteborg 160:e och Malmö 218.
Tittar man bara på orter med fler än 60 000 invånare finns Göteborg på plats 12, Stockholm på plats 14 och Malmö först på plats 32 vad gäller överklaganden av bygglov. Här ligger Kungsbacka i topp när, tätt följd av Nacka och Halmstad.

– Storstäderna står för en stor del av nyproduktionen, men jag är förvånad över att vi inte ser någon koppling mellan nybyggnation och överklaganden i undersökningen.
Ett problem är, enligt David Björnberg, att det som överklagas i exempelvis Tanum belastar samma länsstyrelse som överklaganden i Göteborg. Hanläggningstiden för överklaganden tar tid från andra ärenden.

Ett annat problem är att byggprojekt kan försenas rejält om en enskild person väljer att överklaga en bygglovsansökan eller en detaljplan.
– Mest missgynnar detta små och medelstora byggbolag med snäva ekonomiska marginaler. Stora bolag har kanske råd att sitta med mark under en utdragen planprocess.

Fastighetsägarna vill med undersökning få igång en diskussion om hur planprocessen går till idag, om det är vettigt att ha så många instanser och vem som egentligen bör ha rätt att överklaga.
– Vi hoppas att det är en förändring på gång.

I en promemoria från Socialdepartementet föreslås exempelvis att byggnadsnämnden bara behöver skicka beslut och lov eller förhandsbesked till dem som kan antas ha ett reellt intresse av detta, inte till alla berörda grannar.