Nyheter

Kompetensbrist hotar het byggmarknad

Storslagna planer på kraftiga investeringar inom byggbranschen riskerar att gå i stå då bristen på byggchefer väntas öka de kommande tio åren.

Lösningen är fler kvinnor och en kraftsamling mot den rådande machokulturen.

Det menar branschföreningen Byggcheferna.

Investeringarna inom byggsektorn pekar uppåt och sysselsättningen väntas öka i snabb takt. Men risken är överhängande att den förväntande byggboomen inte alls blir så kraftigt som många hoppas och tror.

Det spår Byggcheferna, som genomfört en undersökning både bland sina medlemmar och bland etablerade byggföretag.

– Branschen har genomgått en enorm generationsväxling där 40-talisterna har ”gått hem”. Jag tror att bristen på byggchefer kommer att bli ett bekymmer. Redan till hösten finns risken att det fattas byggchefer då vi ser en ökad orderingång hos företagen, stora infrastruktursatsningar och en ökad bostadsproduktion, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

I en undersökning bland 736 byggchefer uppger 91 procent att det om tio år råder brist på byggchefer och över hälften tror att den bristen kommer att vara stor. 74 procent anser att det finns för få byggchefer redan idag. 7 av 10 bygg- och installationsföretag förutspår att den kompetensbrist på byggchefer de upplever idag kommer att öka både på 10- och 20 års sikt.

Av enkätsvaren framgår det att byggbranschen ser fler kvinnor som en avgörande del i lösningen på kompetensbristen. 9 av 10 tillfrågade företag inom byggbranschen anser att aktivt arbete med att locka fler kvinnor är en viktig del i säkerställandet av kompetenta byggchefer framöver, och 80 procent av 736 tillfrågade byggchefer anser att det behövs fler kvinnor inom yrkeskåren.

Enligt byggcheferna skulle fler kvinnor bidra till en mer positiv arbetsmiljö, bättre mångfald och jämställdhet och trygga kompetensförsörjningen.

Byggcheferna kommer att lyfta frågan om kompetensbristen under Almedalsveckan, som inleds på söndag. På seminariet ”Kompetensbrist hotar branschen” medverkar bland andra Pia Höök, Skanska, Maria Zimdahl, NCC, och Maria Wetterstrand, samhällsdebattör.

 

Fakta

Utdrag ur Byggchefernas undersökning bland 736 byggchefer i Sverige:

74 procent anser att det finns för få byggchefer idag.

91 procent tror att det om tio år finns en brist på byggchefer, och hälften tror att den bristen kommer att vara stor.

93 procent ser goda framtidsutsikter som byggchef (36 procent mycket goda).

87 procent ser goda möjligheter till karriärsutveckling (30 procent mycket goda).

66 procent upplever jämställdheten i branschen dålig män-kvinnor.

80 procent tycker det behövs fler kvinnliga byggchefer.