Nyheter

Komplicerad avtalsrörelse att vänta

Mats Åkerlind och Johan Lindholm inför avtalsrörelsen
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen och Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggföretagen, Terese Perman

Mitt i pågående kris inleds avtalsrörelsen.
Ena parten vill se återhållsamma lönekrav på grund av den höga inflationen och teckna långa avtal.
Den andra sidan vill ha löneökningar på minst 4,4 procent på eftersom inflationen innebär ökade kostnader och teckna korta avtal.

Enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos krymper bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med nästan tio procent under 2023. Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen minskar med drygt 22 000 personer från 341 500 under 2021 till 319 000 under 2023, enligt prognosen.

– Kostnadsökningar, stigande räntor och fortsatt osäkerhet kring cementförsörjningen kräver en ansvarsfull avtalsrörelse. Den här avtalsrörelsen blir mer speciell jämfört med andra gånger. Återhållsamma lönekrav är en förutsättning för att trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Byggföretagens ingångsvärde i avtalsrörelsen är att värna märket och möjliggöra en flexiblare kompetensförsörjning. 
I avtalsrörelsen 2023 tänker LO-förbunden, där Byggnads ingår, kräva löneökningar på 4,4 procent, dock minst 1 192 kronor mer per månad – en kraftigare låglönesatsning än tidigare år.

Den här krisen har kommit mycket snabbare än andra kriser. Vi måste ta ansvar för att nivån som fastställs i Industriavtalet även hålls inom bygg. Branschen behöver också hitta flexiblare lösningar för mobilitet och utbildning, säger Mats Åkerlind.

Industriavtalets betydelse

Han understryker industriavtalets betydelse.
– Det har haft en stabiliserande effekt på inflationen och det får vi inte glömma när vi går in i avtalsrörelsen nu. Att kompensera för inflationen med stora löneökningar innebär bara en förstärkt inflation. Vi måste alla acceptera att vi befinner oss i en krigssituation. Vårt mål är att normeringen ska gälla.

Övriga ingångsvärden som Byggföretagen tar med sig in i avtalsrörelsen är att säkerställa kompetensförsörjningen, säkerställa personalförsörjningen i hela landet, teckna långa avtal och att fokusera och effektivisera insatser mot arbetslivskriminalitet till den oseriösa delen av byggsektorn.

– Byggsektorn står för 11 procent av Sveriges BNP så vi kan säga att det som är bra för svenska byggföretag är bra för den svenska ekonomin, säger Mats Åkerlind.

Ser stora risker i avtalsrörelsen

LO-förbunden meddelade i slutet av oktober att de kräver ett löneutrymme på 4,4 procent plus en låglönesatsning som innebär ett löneutrymme på 1 192 kronor för de som tjänar under 27 100 kronor. Byggnads fattar dock beslut om att ingå i LO-samordningen först i december.
– Även om Byggnads har jobbat för en högre nivå, säger vi ja till att börja förhandla, kommenterar Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Han menar att det finns stora risker i den kommande avtalsrörelsen.
– Vi har arbetsgivaremotparter som inte alls förstår den tuffa situation som våra medlemmar just nu befinner sig i. Våra medlemmar känner en stor oro för ökade kostnader och hur man ska få livet att gå ihop. Ingen vet heller var vare sig arbetsmarknad, säkerhetspolitik och energipriser kommer att ta vägen. Ett ett-årsavtal är därför det enda rimliga.

Utöver lönenivåerna har lyfter Byggnads också andra frågor som måste lösas.
– Vi behöver ta fler kliv vad gäller kampen mot arbetslivskriminaliteten och självklart även gällande arbetsmiljö och jämställdhet. Här ser vi att vår motpart inte alls tar frågorna på allvar, säger Johan Lindholm.

Datum att ha koll på

Tjänstemannaavtalet: Yrkanden växlas den 1 februari. Avtalet löper ut den 30 mars.

Byggavtalet: Yrkanden växlas den 14 februari. Avtalet löper ut den 30 april.

Väg- och banavtalet: Yrkanden växlas den 15 februari. Avtalet löper ut den 30 april.

Källa: Byggnads