Nyheter

Komplicerad utredning av broraset

Olyckan inträffade när betong sprutades ut i gjutformen på brobygget. Hela konstruktionen kollapsade och 700 ton betong rasade ner på spåret. Foto: TT Nyhetsbyrån

Just nu pågår flera utredningar om vad som orsakade olyckan i Ludvika, där en av formarna brast under gjutning och tolv personer skadades. 
Men svaren kommer att dröja.
– Jag hoppas att vi är klara inom ett år, säger kammaråklagare Charlotta Tanner, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Larmet om olyckan vid bygget av den nya Kajbron i Ludvika kom på eftermiddagen 13 juli.
Broformen brast under pågående gjutning, kanade ner på spåret och 12 personer skadades.

Vad som orsakat olyckan är oklart, men frågan utreds av huvudentreprenören Skanska, Trafikverket som är beställare, Arbetsmiljöverket och åklagare.
En förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada har inletts.
– Att ta reda på vad som har hänt och vad som ligger bakom olyckan är det första vi ska göra. Sedan vem som har ansvar och om den hade kunnat undvikas på något sätt, säger Charlotta Tanner.

Det första steget var att dokumentera hur det såg ut efter raset, men även före olyckan. Undersökningen ska bland annat granska dokument, materialet på plats och arbetsmetoderna.
– Det blir många mindre utredningar som sedan ger en sammanhållen bild. Vi ska också ta reda på om väder och vind spelat in, om man haft med i beräkningarna att tåg åker på spåret under bron och andra faktorer som till exempel om man tänkt på att betongen blir tyngre när den är blöt.

Kammaråklagaren beskriver förundersökningen som komplicerad, med flera bolag inblandade och en utländsk underentreprenör.
– Jag kan inte svara på hur lång tid den kommer att ta. Jag kan inte se att den blir klar under det närmaste halvåret, men jag hoppas att den blir klar inom ett år. Utredningstiden påverkar bland annat av hur mycket resurser vi får, hur vi kan samverka med Polen och hur lång tid de externa utredningarna tarsäger Charlotta Tanner.

Arbetsmiljöverkets utredning går ut på att ta reda på vad som orsakat olyckan och om det funnits några brister eller fel i arbetsmiljön. Just nu håller man på att samla in fakta och uppgifter.
– Svårigheten med den här undersökningen är att det finns em mångd olika faktorer som kan ha spelat in, så det blir inte lätt att utreda, säger Jan Sandberg, sektionschef för Arbetsmiljöverket i Falun. 
 
Bakgrund: Olyckan 
– Vid olyckan pågick gjutning av brospannet till en ny vägbro över järnvägen. Ställningen som bar gjutformen kollapsade. Bron ligger vid den norra utfarten från Ludvika bangård och raset blockerade spåren ut på Bergslagsbanan.
– Formställningen rasade torsdagen den 13 juli. 12 personer skadades, ingen med livshotande skador. Samtliga är anställda hos underentreprenörer till Skanska. Det handlar om kross- och klämskador och trauma, men ingen fick livshotande skador.

– Bygget av den nya Kajbron finansieras av Ludvika kommun. Trafikverket ansvarar för projektet och Skanska är entreprenör. Bygget påbörjades i januari 2017.

– Skanskas röjningsarbete pågick fram 24 juli. Därefter kunde InfraNord påbörja återställningsarbetet. Det pågick fram till förmiddagen torsdag den 27 juli då trafikering åter kunde komma igång. 

– Brobygget kommer att försenas och Trafikverket jobbar just nu med att ta fram en ny tidsplan.

Källa: Trafikverket