Nyheter

Kön avgör ingenjörslön

Lönegapet mellan könen börjar redan vid första jobbet – bland civilingenjörer fick kvinnor 750 kronor mindre än män i ingångslön förra året.

– Lön ska sättas efter kompetens och prestation – inte efter kön, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer.

En manlig ingenjör tjänade 2013 i genomsnitt 47 000 kronor per månad medan hans kvinnliga kollega tjänade 41 400 kronor, det vill säga 5 600 kronor mindre. Uttryckt i procent är kvinnors löner 88 procent av männens.

Det visar en ny rapport från Sveriges Ingenjörer.

Rålönegapet, det vill säga skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga heltidslöner per månad, för högskoleingenjörerna är något mindre än för civilingenjörerna. För civilingenjörerna är siffran 13 procent medan den för högskoleingenjörerna är 8 procent.

Skillnaden i ingångslön 2013 var cirka 750 kronor mellan manliga och kvinnliga civilingenjörer, till männens fördel.

– Vi tar fram lönestatistik varje år och har vetat om att det förekommer löneskillnader. Det vi har reagerat kraftigast på i år är att det fortfarande finns skillnader i ingångslöner. Lön ska sättas efter kompetens, inte efter kön. När man kommer som nyutexaminerad ingenjör finns inga ursäkter att ge kvinnorna mindre i lön enbart på grund av att de är just kvinnor. Tjejerna brukar dessutom ofta ha bättre betyg i skolan än killarna, säger Stina Kimstrand.

Rapporten visar även att efter fem år i yrket, när man är i 30-årsåldern, ökar löneskillnaderna ytterligare mellan könen. Det är då många får sitt första barn och kvinnorna är de som stannar hemma längst med barnen, vilket kan vara en förklarande orsak till at kvinnor hamnar efter i lön.

Löneskillnaderna varierar mellan olika sektorer. Lönerna är högre i privat sektor än i offentlig. I den privata sektorn, som har lägst andel kvinnor, är lönegapet större, 12 procent för civilingenjörer. För högskoleingenjörer är lönegapet i privat sektor 8 procent.

Att kvinnors och mäns befattningar varierar kan till stor del påverka lönen. Av de kvinnliga civilingenjörerna arbetar 18 procent som chefer, för männen är motsvarande siffra 21 procent.

Lönegapet skiljer också mellan olika utbildningsinriktningar. Lönegapet bland de ingenjörer som läst samhällsbyggnad är det lägsta bland alla inriktningar, fem procent. Det största lönegapet finns inom ekonomi och organisation, 15 procent. Denna grupp har relativt stor andel kvinnor. Här finns också en högre andel chefer bland männen.

Hur ska man förändra att kvinnor tjänar sämre än män?

– Det här är mycket ett arbetsgivaransvar. Arbetsgivarna måste se förbi normer i samhället och vara vaksamma på att ingångslönen sätts könsneutralt. Det är ett första verktyg mot osakliga löneskillnader. Det är oacceptabelt att genus fortfarande påverkar lönesättningen, säger Stina Kimstrand.

Studien ”Rön om lön och kön” bygger på civilingenjörer och högskoleingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och som svarat på en löneenkät under 2013.

13 procent mer i lön

68 procent av Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar är civilingenjörer. Av dessa är 26 procent kvinnor. Rålönegapet mellan män och kvinnor var 13 procent 2013.

19 procent av Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar är högskoleingenjörer. Av dessa är 27 procent kvinnor. Rålönegapet mellan män och kvinnor i yrkeskategorin var 8 procent 2013.

Tips till nyexaminerade vid första jobbet: 

·         Ta hjälp av din fackförenings lönestatistik och rådgivning. Sveriges Ingenjörer rekommenderar minst 30 800 kr/mån för civilingenjörer och 29 000 för högskoleingenjörer.

·         Kontakta din fackliga representant på arbetsplatsen för att få reda på löneläget hos just din arbetsgivare.

·         Prata med blivande kolleger om vad de fick i ingångslön.

·         Plocka fram alla meriter vid löneförhandlingen (sommarjobb, exjobb, engagemang i föreningar/studentkår, språkkunskaper, datorvana etc)

Källa: Sveriges Ingenjörer