Nyheter

Konkurensverket säger nej till loggbok

Införandet av krav på obligatorisk loggbok där material och produkter som ingår i byggnader dokumenteras, riskerar att minska konkurrensen, menar Konkurrensverket som därför avvisar förslaget.

Konkurrensverket avstyrker förslaget om att det ska vara obligatoriskt att föra loggbok med dokumentering av material och produkter i samband med nybyggen.
Det framgår av yttrandet över Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation.

Konkurrensverket har förespråkat att fler utländska byggföretag ska ges möjlighet att etablera sig på den svenska byggmarknaden för att öka konkurrensen.
Den föreslagna loggboken blir unik för Sverige och kommer enligt Konkurrensverket att ytterligare öka hindren för utländska bolag att etablera sig på den svenska byggmarknaden.

Konkurrensverket framhåller att ett obligatoriskt krav på att föra loggbok kommer medföra att mindre byggföretag får sämre förutsättningar och intresset från utländska entreprenörer att etablera sig i Sverige kan antas minska ytterligare. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om en obligatorisk loggbok.