Nyheter

Konkurrensverket till attack mot mygel i branschen

Karteller och korruption, mutor och bestickningar. Konkurrensverkets generaldirektör går till angrepp mot byggbranschen.

Just nu för konkurrensverket talan i fyra rättsprocesser om otillåtna upphandlingar.

I tre av dessa är det representanter från byggbranschen som sitter på de anklagades bänk.

Är bygg – och anläggning den mest korrupta branschen?
– Det vet jag inte, har inte tillräckligt faktaunderlag för att uttala mig om det. Men det är en stor och viktig bransch för hela samhället och den har problem med karteller, korruption och mutor som sätter konkurrensen ur spel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom till Byggvärlden.

Det är dagen efter hans anförande på konferensen ”Entreprenadrisker inom bygg och anläggning” i Stockholm. En tillställning som åtskilliga i branschen var med på, men ingen entreprenör – inget av de stora, mellanstora eller små entreprenörsföretagen.

Du vill se flera avslöjare som vågar träda fram, flera ”whistleblowers”?

– Ja. Dessa personer är viktiga för oss. Tyvärr får de inte alltid den respekt de förtjänar från samhällets sida. Vi borde behandla dem bättre, till exempel garantera dem ett starkare anonymitetsskydd.

Konkurrensverket självt lämnar den här utvägen för det företag som vill bryta ett kartellsamarbete:

– För de som råkar hamna i ett otillåtet kartellsamarbete finns en möjlighet att helt slippa böter. Den som först lämnar kartellen och kommer till oss på Konkurrensverket med information går helt fri från påföljd. Den befrielsen innebär också en befrielse från att drabbas av näringsförbud som annars kan drabba personer i företagets ledning, sa Bo Sjöholm på konferensen.

Allt fler utländska bolag tar sig in på den svenska marknaden, särskilt i stora infrastrukturprojekt, till exempel Vinci i Hallandåsen, Bilfinger-Berger i fler projekt runt Stockholm. Det finns också polska och tjeckiska leverantörsföretag med flera.

Dessa utländska konkurrenter är dock för få, för sällsynta, anser Bo Sjöblom.

– Visserligen har vi en massa naturliga hinder, till exempel vårt läge långt från centrala Europa, vårt språk, och att vi är en liten marknad. Men vi borde kunna igång konkurrensen och skaffa oss tillgång till kompetensen i hela Europa.