Nyheter

Konkurs efter byggmordet

En byggföretagare sköts ihjäl på Lidingö i juni 2018. Foto: Susanne Bengtsson

Sommaren 2018 sköts en byggföretagare ihjäl på Lidingö. Nu, två år senare, håller konkursförvaltaren på att avsluta en konkurs av bolaget där den avlidne arbetade. Enligt utredningen har det framkommit misstankar om ekobrott.

– Utredningen har varit väldigt svår eftersom den person som är kvar i bolaget lever under dödshot och på hemlig ort, säger konkursförvaltaren. 

I juni 2018 dödades en byggföretagare på Lidingö i vad som beskrivits som ett rent beställningsmord med möjliga kopplingar till en infekterad branschkonflikt. Två år senare håller bolagets konkurs, som inleddes i september 2018, på att avslutats och konkursförvaltaren bedömer att misstankar om bokföringsbrott finns, enligt en upprättad redovisning. ”Under konkursutredningen har det framkommit misstanke om bokföringsbrott, vilket anmälts till Ekobrottsmyndigheten”.

Något åtal är inte att vänta.

– Misstankarna om bokföringsbrott skrevs av på grund av att den här personen lever under speciella förhållanden genom en hotbild, säger konkursförvaltaren Svante Olofsson.

Konkursförvaltaren betonar att utredningen varit svår att genomföra då den kvarvarande styrelseledamoten, som drev företaget ihop med den nu mördade kollegan, lever skyddat.  

– Utredningen har varit väldigt svår och kommunikationen har skett sporadiskt via mejl, säger konkursförvaltaren Svante Olofsson.

Under utredningen har det framkommit att konkursbolaget haft två pågående projekt under senare tid. Bolaget har dels avsett att som generalentreprenör uppföra studentlägenheter i Spånga, dels har man haft en entreprenad i Barkarby.

Beställaren till studentbostäderna i Spånga ska efter en tvist ha innehållit betalningar till konkursbolaget. Detta i sin tur ledde till att konkursbolaget inte klarade av att betala sina underentreprenörer varför det blev stopp i entreprenadarbetena, och entreprenadkontraktet hävdes.

Enligt utredningen saknar konkursbolagets bokföring i relativt stor utsträckning verifikationer och underlag.

”Sammanfattningsvis görs bedömningen att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Detta ställningstagande beror huvudsakligen på att verifikationer saknas i stor utsträckning under 2017 och 2018”, skriver konkursförvaltaren, som inte kunnat fastställa bolagets tillgångar.

– Det stora dilemmat har varit att det saknats underlag. Det har därför inte varit möjligt att driva in några fordringar.

I utredningen konstateras att bolaget tycks ha kommit på obestånd senast under det andra kvartalet 2018. ”Orsaken till bolagets problem sammanhänger sannolikt med den betydande förlust som uppkom under perioden januari – juli 2018.” 

Nyhetsbyrån Sirén/Byggvärlden