Nyheter

Konkurs hotar Cleverhouse

Läget är dystert för modultillverkande byggföretaget Cleverhouse som dras med mångmiljonskulder. Ägaren har begärt rekonstruktion för att lösa den akuta krisen. Tjugotalet anställda riskerar att bli av med sina jobb.

Cleverhouse AB i Västervik brottas med stora ekonomiska problem. Samma sak gäller för Cleverhouse i Åtvidaberg, rapporterar bland annat Västervikstidningen och Hallands Nyheter.

Företagen har flera miljoner kronor i leverantörsskulder samt skatteskulder på 348 000 kronor registrerade hos kronofogden. För ett par veckor sedan tvingades ägarna ställa in betalningarna och ansöka om rekonstruktion hos Stockholms tingsrätt.

Cleverhouse affärsidé är att sätta upp hus som byggs av förtillverkade moduler, som levererats från fabriker i Västervik och Åtvidaberg. Fabrikerna ägs av dotterbolag till Cleverhouse, bolag som alltså också är under rekonstruktion.

Med en rekonstruktion kan fordringsägarna få igen en del av pengarna i en så kallad ackordsuppgörelse. En konkurs kan i sin tur betyda att fordringsägarna blir helt utan pengar.

I företagets ansökan om rekonstruktion framgår att beräknade intäkter för 2008 bara blir cirka 1,5 miljoner kronor. Det ska ställas mot kostnader för över tio miljoner kronor. Sammantaget gör företaget en beräknad förlust för år 2008 på drygt 9,2 miljoner kronor.

Företagets förklaring till det pressade ekonomiska läget är uteblivna betalningar för leveranser av moduler till ett omskrivet lyxhotell i Åre, som skulle uppföras av företaget Copperhill. Det har lett till att Cleverhouse saknat pengar för att kunna leverera till andra projekt. Ärendet är ännu inte avgjort i Östersunds tingsrätt.

För de 20 anställda i fabrikerna fabriker i Västervik och Åtvidaberg är framtiden oviss.