Nyheter

Konkurs hotar Imtechs moderbolag

Teknik- och installationsföretaget Imtech Nordics nederländska moderbolag har lämnat in en begäran om att få ställa in sina betalningar. Ansökan är en följd av den tidigare konkursen för det tyska dotterbolaget inom koncernen.

Verksamheten vid Imtech Nordic, med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland, påverkas inte i nuläget.

– Det här påverkar inte den svenska och nordiska verksamheten. Vi är ett självförsörjande bolag med eget kassaflöde. Vi är det mest lönsamma bolaget i koncernen och inte beroende av vare sig operationellt eller finansiellt stöd från övriga bolag i koncernen, säger Thomas Rebermark, Informations- och marknadschef på Imtech.

Delar av Imtech-koncernen, med totalt 22 000 anställda runt om i Europa, har under en längre tid haft problem med svag eller bristande lönsamhet. Det gäller framförallt verksamheten i Tyskland, men även i Spanien, Nederländerna och Storbritannien.

Den 28 juli gick moderbolaget Royal Imtech N.V. ut med en vinstvarning inför halvårsrapporten 2015, till följd av ett svagare resultat än förväntat, och den 11 augusti beslutade moderbolaget att ansöka om att få ställa in sina betalningar.

Händelserna inom koncernen påverkar i dagsläget inte Imtechs avtal och kundrelationer i Sverige, Norge och Finland. Är ni verkligen helt oberörda?

– Ur ett operationellt perspektiv är vi oberörda. Däremot är vi som helhet inte oberörda av det som händer. Det skrivs ju om detta i media och uppstår rykten. Vi har dock löpande och god kontakt med våra kunder, leverantörer och anställda och finns hela tiden tillhands för frågor.

Hur ser er framtid ut?

– Förhandlingar pågår för att hitta lösningar för alla bolag i koncernen.

Blir ni kvar som ett eget bolag eller en del av en ny konstellation?

– Båda alternativen är fullt möjliga, men vi ser ljust på framtiden för Imtech Nordics del.