Nyheter

Konkursen nära <br/> för Hansens bolag

Anläggningsföretaget Bygg Mark & Kabel i Malmö har 55 miljoner i skulder.<br/> Företaget har begärts i konkurs och en rekonstruktion har inletts.<br/> Nu söks en ny ägare som är beredd att gå in med kapital i det ekonomiskt pressade bolage

Bygg Mark & Kabel i Malmö, BMK, ingår i finansmannen Johan Hansens Ittur-koncern tillsammans med bland annat Rörvik Timber.

BMK har betalningssvårigheter och stora skulder. Tre fordringsägare, Sydbeläggningar, Malmö Lastbilcentral och Miljöfabriken 2000, har begärt Bygg Mark & Kabel i konkurs. 19 tvistemål som rör fordringar mot företaget pågår också vid Malmö tingsrätt.

I mitten av november begärde BMK att företaget skulle försättas i rekonstruktion. I sin ansökan skriver Johan Hansen att företaget har ”drabbats hårt av den hastigt försämrade konjunkturen som följde i spåren av finanskraschen hösten 2008.”

Omsättningen har sjunkit drastiskt och resultatet har kraftigt försämrats. Nu har BMK skulder om 54,5 miljoner kronor.

Den största fordringsägaren är Danske Bank, som BMK är skyldigt 8 miljoner kronor. Staten är BMK skyldigt 6,5 miljoner i skatt och leverantörer har fordringar på cirka 40 miljoner kronor på BMK.

— Itturgruppen har haft stora ekonomiska problem som har slagit hårt mot BMK. De har gått miste om arbete för att de har saknat erforderlig säkerhet och de har handlat dyrt och kortsiktigt, berättar BMK:s rekonstruktör Bo Ahlenius.

Dessutom har ett tiotal nyckelpersoner lämnat företaget för att starta en konkurrerande verksamhet. Den personalflykten tror en BMK-anställd har varit den största anledningen till företagets pressade situation. Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö, Akea, startades av BMK:s förre vd.

— Många som har varit duktiga har han fått över. Jag tror att det är mellan 20 och 40 personer. Akea har arbetat rätt hårt för att sätta BMK i konkurs, säger den BMK-anställde.

I dagsläget har BMK drygt 100 medarbetare. En annan anställd tror att byggverksamheten inom företaget blev för kostsam.

— Vi skulle aldrig ha startat byggsidan. Den har kostat oss en massa pengar. Vi gick från 200 anställda till 400 på kort tid och sånt kostar massor, säger han.

Bo Ahlenius arbetar nu för att få till stånd en försäljning av BMK och förhandla fram en sänkning av skulderna.

— Det finns flera intressenter. Jag tror att vi vet besked före årsskiftet, säger Bo Ahlenius.

Eon Gas har under lång tid haft avtal med BMK för mark- och gasledningsarbeten. Nu känner man en viss oro med anledning av BMK:s rekonstruktion.

— Klart man är orolig. Killarna är duktiga och inkörda på oss. Om de försvinner får vi hitta nya och arbeta upp igen, säger Lennart Bengtsson, projektledare på Eon Gas.

Byggvärlden har utan framgång sökt Johan Hansen.

Ittur-koncernens skuldtyngda bolag

Dessa bolag står under rekonstruktion.

 • BMK
 • Pegon Kungsbacka
 • Rörvik Timber
 • Wijkström Timber
 • Rörvik Timber Holding
 • Rörvik Timber Sales
 • Rörvik Skog
 • Rörvik Timber Boxholm
 • Rörvik Timber Myresjö
 • Rörvik Timber Tranemo
 • Rörvik Timber Rörvik
 • Rörvik Timber Sandsjöfors
 • Rörvik Timber Tvärskog
 • Rörvik Timber Linghem
 • Rörvik Timber Stock