Nyheter

Konkurserna fortsätter minska kraftigt

Färre konkurser i byggbranschen. Foto: Getty Images

I oktober minskar konkurserna med 36 procent jämfört med samma månad i fjol. För byggbranschen var minskningen 20 procent. Det visar färska siffror från UC.

UCs statistik för oktober månad visar att konkurserna minskar med 36 procent, jämfört med oktober i fjol. Även konkurserna hittills i år minskar för första gången. Jämför man perioden januari-oktober 2020 med samma period i fjol minskar alltså konkurserna i Sverige med två procent. 

– Konkurserna fortsätter att minska kraftigt och det i nästan alla branscher. Till och med restaurangbranschen upplever en tillfällig vändning. Även om många företag har fått en drastiskt minskad omsättning, har de kunnat parera denna med minskade kostnader. Statliga stödåtgärder som möjligheten till korttidspermittering och att staten tog över sjuklöneansvaret har bidragit starkt. I våras ökade konkurserna kraftigt, speciellt inom detaljhandeln och inom hotell- och restaurang. Tittar vi sammantaget på alla branscher så ligger vi på normala nivåer igen räknat från årsskiftet. De riktigt svaga bolagen slogs ut redan under våren. Vi ser samma bild i hela Norden även om det kan skilja lite mellan olika branscher. Konkursläget är mycket bättre än vad vi kanske hade väntat oss tidigare i år, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group. 
Antal konkurser i byggsektorn var i oktober förra året 113. Samma månad i år registrerades 90 konkurser vilket innebär en minskning med 20 procent.