Nyheter

Konkurserna fortsätter öka

Konkurserna i byggbranschen har ökat med 19 procent jämfört med förra året. 929 företag inom byggindustrin har drabbats av konkurs januari-oktober 2012.

Under årets tio första månader gick 929 byggföretag i konkurs enligt statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Detta kan jämföras med 782 företag samma period 2011, vilket betyder en ökning på 19 procent.

När det gäller branscher har de största konkursuppgångarna under året funnits inom framför allt byggindustrin, transportföretagen, partihandeln och företag som ägnar sig åt bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster.

– Inom byggindustrin, liksom många andra branscher, har den svaga konjunkturen i omvärlden nu fått effekt och antalet varsel har ökat kraftigt efter sommaren, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC, i ett pressmeddelande.

Företagskonkurserna fortsätter alltjämt att öka även för övriga branscher. I oktober var uppgången nio procent och hittills i år är uppgången elva procent.

– Situationen är självklart allvarlig, och de konjunkturprognoser vi ser just nu är överlag rätt dystra. De företag som har lönsamhetsproblem – framför allt mindre och medelstora företag – möter dessutom tuffa villkor hos kreditgivarna för att kunna ordna sin finansiering. Samtidigt visar informationen i UC:s databas att de flesta svenska aktiebolag har muskler nog att klara även en utdragen lågkonjunktur.

Uppsala hårt drabbat av konkurser

Konkursökningen slår mot de allra flesta län och branscher. Huvudstadsregionen, som under lång tid stretade emot den vikande konjunkturen, har under året haft procentuellt fler konkurser än Skåne och Västra Götaland. Riktigt tungt är det i Uppsala län, där konkurserna har ökat med hela 65 procent hittills i år.

Pessimistiska företag och konsumenter, fler varsel och konkurser samt en svagare tillväxt än normalt präglar svenskt näringsliv. Till det kommer osäkerheten om utvecklingen i omvärlden, bland annat vad gäller skuldkrisen i euroområdet och vad presidentvalet i USA får för påverkan på den svenska ekonomin.

– Vi ligger nu nära toppnoteringen 2009 när det gäller konkursantal, men det återstår fortfarande att se hur de resterande månaderna utvecklar sig. Och vi kan som sagt också konstatera att de allra flesta svenska aktiebolag ändå mår förhållandevis bra i dessa kristider, avslutar Roland Sigbladh.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]