Nyheter

Konkurserna i byggbranschen ökar

Antalet byggbolag som går i konkurs har stadigt minskat de senaste åren. Men i år har de hittills ökat med 19 procent.

Kredit och upplysningsföretaget UC rapporterar att företagskonkurserna i svenskt näringsliv fortsätter att sjunka från redan rekordlåga nivåer. I februari månad minskade konkurserna med fyra procent och nedgångssiffran för året är nu en procent.

I februari sjönk konkurserna med fyra procent.

Byggbranschen är ett undantag. Konkurserna har under årets två första månader ökat med 19 procent jämfört med samma period förra året.

— Det är möjligt att det är någon konjunktursvängning på gång. Men två månader är egentligen en för kort tid för att kunna dra några säkra slutsatser. Vi ska samtidigt komma ihåg att nivån på konkurserna ligger på historiskt väldigt låga nivåer, säger Fredrik Polland på UC.

Konkursföretagen i byggbranschen är i de flesta fall mindre byggbolag som ofta finns i storstadsregionerna.