Nyheter

Konkurserna ökar – men inte inom bygg

Konkursstatistiken för april månad visar på en ökning bland de svenska företagskonkurserna.

Byggföretagen går dock mot strömmen och visar på en minskning med 6 procent under årets första kvartal.  

Från att ha minskat successivt varje månad ökade företagskonkurserna totalt sett över alla branscher, med 5 procent i april, visar färsk statistik från UC AB.

– Det är intressant att se hur siffrorna nu visar på en ökning bland företagskonkurserna i landet. Ser vi till hur helåret 2016 ser ut så är det en minskning med 6 procent om vi jämför med samma period 2015, men för april månad har alltså antalet företagskonkurser ökat, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB, i ett pressmeddelande.

”Byggindustrin”, Hotell- och restaurang” samt ”Partihandel” är de branscher som går bäst. Byggindustrin visade på en procentuell minskning om sex procent under årets första kvartal.

Under perioden januari-mars 2016 gick 209 byggföretag i konkurs. Det är 17 procent färre än samma period året innan (253).