Konkurserna ökar – men inte inom bygg

Konkurserna ökar – men inte inom bygg
Visade en minskning om sex procent under årets första kvartal.

Konkursstatistiken för april månad visar på en ökning bland de svenska företagskonkurserna.

Byggföretagen går dock mot strömmen och visar på en minskning med 6 procent under årets första kvartal.  

Från att ha minskat successivt varje månad ökade företagskonkurserna totalt sett över alla branscher, med 5 procent i april, visar färsk statistik från UC AB.

– Det är intressant att se hur siffrorna nu visar på en ökning bland företagskonkurserna i landet. Ser vi till hur helåret 2016 ser ut så är det en minskning med 6 procent om vi jämför med samma period 2015, men för april månad har alltså antalet företagskonkurser ökat, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB, i ett pressmeddelande.

”Byggindustrin”, Hotell- och restaurang” samt ”Partihandel” är de branscher som går bäst. Byggindustrin visade på en procentuell minskning om sex procent under årets första kvartal.

Under perioden januari-mars 2016 gick 209 byggföretag i konkurs. Det är 17 procent färre än samma period året innan (253).