Nyheter

Konkurserna upp trots högkonjunktur

Försämrat ROT-avdrag kan vara en förklaring till att konkurserna i byggbranschen ökat med 17 procent i år, främst bland småföretag. Foto: Susanne Bengtsson

Trots högkonjunkturen ökar konkurserna i byggindustrin.

Nya siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna är 17 procent fler jämfört med förra året.

– Byggbranschen går som tåget så det här är förvånande siffror, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC, och nämner försämrat ROT-avdrag och fler bedrägerier som troliga förklaringar.

Företagskonkurserna i maj månad ökar med 4 % i alla branscher. Totalt sett hittills i år ökar dock konkurserna med 5 %. Sämst ser det ut i byggbranschen, där konkurserna ökat med 17% första kvartalet, att jämföra med hotell- och restaurang (+15%) och detaljhandel (+12%).

– Byggbranschen går som tåget så det förvånande att konkurserna ökar så mycket. Som jag ser det finns det två möjliga orsaker. Dels är det ROT-avdragsreglerna som ändrades vid årsskiftet, dels ökningen av bedrägerierna, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

På UC ser man en allmän ökning av bedrägerier, samtidigt som färre av dem klaras upp.  För att möta utvecklingen har UC tagit fram en tjänst för att upptäcka bedrägerier, UC Detekt. Den letar efter signaler som kan identifiera bedrägeririsk hos ett företag. Under till exempel mars månad fastnade var fjärde bolag i kontrollen. 

Bedrägerierna handlar om allt från fusk med moms och arbetsgivaravgifter till bedrägerier mot privatpersoner. Kopplingen till konkurserna skulle kunna vara att kriminella startar aktiebolag för att använda dem som brottsverktyg, och sedan försätter bolaget i konkurs.  

– Det är främst de riktigt små byggbolagen, ofta bara en person eller med en anställd, som går i konkurs, säger Richard Damberg.

Att fler byggföretag startats upp i högkonjunkturen, att ROT-avdraget försämrats och att branschen infört personalliggare som inte ger utrymme för oseriösa företagare, är andra tänkbara förklaringar.