Nyheter

Konkursvågen avtar

Ökningen av antalet konkurser har avstannat i nästan alla branscher. Byggbranschen går dessutom bättre än näringslivet som helhet, visar ny statistik från UC.

Kreditupplysningsföretaget UC:s statistik visar en ökning av antalet konkurser i augusti, men i mycket lägre takt än tidigare.

— Vi kan se att bygg har tagit lite mindre stryk än andra branscher under året. Under sommarmånaderna ligger antalet konkurser linjärt, det går lite bättre för bygg än rikstrenden, säger Fredrik Polland, affärsutvecklare på UC.

Konkursstatistiken för byggbranschen visar fortsatt hög andel företagskonkurser med en ökning med 34 procent för januari till augusti i år.
— När konjunkturen viker på det här dramatiska sättet blir det naturligtvis fler konkurser. Men vi ska ha i minnet att vi kommer från en tid med extremt låga konkurssiffror, statistiken hade gått upp hur som helst. Även utan en svår finanskris, Fredrik Polland.

Den avtagande konkursvågen för bygg beror med största sannolikhet på införandet av rot-avdrag och att flertalet stora bygg- och infrastrukturprojekt har dragits igång under året. Det har inte gett någon dramatisk minskning av antalet konkurser, men inneburit stabilitet för branschen, menar Polland.
— Stimulansåtgärderna har helt klart gett effekt, säger han.