Nyheter

Konkursvågen avtar

Den höga takten på företagskonkurser börjar så sakteliga att avta. Konkursökningen mattades av i augusti och den trenden håller i sig, skriver affärs- och kreditupplysningsföretag UC.

Den positiva trenden är särskilt tydlig i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men nivåerna är fortfarande relativt höga. I september uppgick siffran till 423 konkurser i landet vilket innebar en ökning med 3 procent jämfört med samma månad förra året. Men i jämförelse med årets vår- och sommarmånader är trenden positiv. Fram till i juni låg konkursuppgången på 48 procent, jämfört med nu vid tredje kvartalet då den ligger på 39 procent.

— Det kan upplevas som en stor förbättring, men vi ska komma ihåg att vi fortfarande ligger på nominellt höga konkurstal, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

De branscher som framför allt bidragit till uppgången är metallindustrin, transportsektorn och kommunikationsföretagen. Men också byggsektorn ser en ljusning.

Enligt UC:s prognos kommer konkursuppgången att hamna på 30 procent för 2009.