Nyheter

Konsthall som tar för sig

Nya Liljevalchs+. Bild: Wingårdhs Arkitekter

Liljevalchs konsthall håller på att ta form på Djurgården i Stockholm. Den grå betonglådan sticker ut i omgivningarna men den moderna arkitekturen knyter på sätt och vis an till historien.

– Det finns en beständig tyngd i utformningen som är lockande, säger arkitekten Gert Wingårdh.

Kontrasten kunde knappast bli större. Intill Liljevalchs klassiska rosa byggnad, som invigdes 1916 och ritades av arkitekten Carl Bergsten, uppförs nu en helt ny konsthall av betong och glas. Tillbyggnaden är ritad av Wingårdhs arkitektkontor i samarbete mellan Gert Wingårdh och glaskonstnären Ingegerd Råman. Utformningen fastställdes genom en arkitekttävling och det vinnande bidraget kallades för ”Liten” men kallas nu för Liljevalchs+.

– Konst är någonting som man inte ifrågasätter utan det är ren handling. Det finns en ärlighet och kompromisslöshet i konst. I det perspektivet tyckte jag att det var spännande att göra en byggnad bara i betong. Arkitektur är nästan alltid en kompromiss. Därför var det spännande att arbeta med material som är kompromisslöst, säger Gert Wingårdh.

Det är Peab som är byggentreprenör för Liljevalchs nya konsthall. Det är ett projekt som har sina speciella utmaningar enligt platschef Tobias Strömdahl.

– Det är en väldigt komplex byggnad. Hade det varit ett vanligt byggprojekt hade vi varit klara med den mycket tidigare. Men allt är special in i minsta detalj. Från den komplexa takkonstruktionen till minsta givare, säger han.

Till fasaden på den nya konsthallen har konstnären Ingegerd Råman skapat en utsmyckning med 6860 bottnar från glasflaskor. Även det är något utöver det vanliga och en utmaning för byggentreprenören.

– Vi jobbar i ett tätt samarbete med Liljevalchs och de kommer bistå oss i arbetet när det blir dags för monteringen av glaskropparna. Det är lite annorlunda än en vanlig fasad med paneler och det är spännande att få göra något som vi inte brukar, säger Tobias Strömdahl

Det har tagit två år att bara resa själva stommen till den nya konsthallen. Allt är platsbyggt. Hade det varit prefab hade samma process tagit sex veckor. Väggarna är nästan är en meter tjocka och består av en dubbelstomme. Den inre stommen håller upp hela huset och den yttre betongen är bara fasad.

Från utsidan ser den nya konsthallen ut som en grå betonglåda. Det finns säker de som har synpunkter på en så modern utformning i omgivningen på Djurgården där de flesta andra byggnader andas tidigt 1900-tal. Men då kan det vara bra att påminna om att Liljevalchs gamla konsthall, eller Bergstenshuset som det också kallas, räknas som den moderna arkitekturens genombrottsverk i Sverige.

– Vi valde att göra huset i betong och det vet vi att man är ovan vid i Sverige. Det är få hus idag i vårt land som utförs med betong som ytskikt och vi insåg att det kunde vara en källa till kritik. Men vi hade en idé att anknyta till Liljevalchs ursprungsbyggnad som var en av de tidiga byggnaderna som utfördes i betong i Sverige. Vi tyckte att det fanns en historisk koppling som var intressant, säger Gert Wingårdh

Kronan på juvelen i den nya konsthallen är taket. Det kommer bestå av 166 lanteniner med fönster som är nedfällda i balkar. Längst ner blir det två centimeter brett för att sedan vidgas upp i en v-formation i ren betong och högst upp är det lite mer än en meter brett. Den avancerade utformningen kräver ett omfattande arbete med armeringen och installationerna. Gjutningen av taket genomförds i två etapper. Den första etappen bestod av 320 kubikmeter betong och tog tolv timmar att genomföra.

– Jag uppskattar att kunna se konst i dagsljus och jag hade som förebild den ljusföring som finns i Malmökonsthall. Den uppfördes på 70-talet och då hade man mycket mindre sammansatt lagstiftning. Det är lite ironiskt att det som var lätt att åstadkomma på 70-talet är väldigt svårt att åstadkomma på 2000-talet. Jag har väldigt höga förhoppningar om den nya konsthallen och rankar den väldigt högt bland de byggnader som jag ritat, säger Gert Wingårdh.

Den nya byggnaden tillför 2 600 kvadratmeter ytterligare till Liljevalchs och kommer rymma utställningar, bageri, entré, och butik. Den kommer bestå av tre våningar och ha en lägre takhöjd än omgivningen. Stommens betongväggar kommer att behållas så de är synliga för besökarna. Tillbyggnaden är bara en del i arbetet med att modernisera Liljevalchs konsthall. Det gamla Bergstenshuset har grundförstärkts och man har renoverat golven och toaletterna. Även restaurangen Blå Porten är under renovering men just nu står arbetet stilla. Det pågår en antikvarisk utredning för hur arbetet ska fortskrida. Tillbyggnaden av Liljevalchs+ beräknas bli klara i juni 2021.