Nyheter

Konsult slår rekord

2009 var ett rekordår för teknikkonsulten Grontmij Sverige. Resultatet var bolagets bästa någonsin.

I Sverige ökade resultatet efter skatt med 8 procent till 54 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 832 miljoner.

Hur gick det till?

— Vi har jobbat hårt i fem år för att bygga en ny kultur, ett företagsklimat som bygger på samarbete med våra kunder och andra partners, säger Leif Bertilsson, nyutnämnd vd för Grontmij Sverige.

Är förändringsarbetet hela förklaringen till det goda resultatet?

– Ja.

Hur ser du på framtiden så här i lågkonjunkturen?

— Vi är inte immuna mot lågkonjunkturen men vårt arbete har syftat till att ha ett bra utgångsläge, att vara den starkaste spelaren när det vänder.

Du har ju varit med i det tidigare arbetet, hur kommer du nu att sätta din prägel på Grontmij som vd?

— Det arbete vi gjort är basen. Nu gäller det att ta det vidare till nästa nivå. Vi ska ha ett ännu bättre samarbete med våra kunder och utnyttja den förbättringspotential som finns i branschen. Vi ska driva den utvecklingen mot ökad effektivitet och vill gärna vara med i hela projekt.

I Stockholmsregionen pågår projekt och planering för nya stora projekt, som Citybanan, Norra länken, E18 och Tvärbanan. Det har gynnat Grontmijs resultat och ger möjligheter för framtiden.