Nyheter

Konsultbolag köper upp konkurrenterna

Under sommaren har flera stora uppköp gjorts bland konsultbolag världen över. – Globaliseringen har kommit till konsultbranschen, säger John Helgesson, aktieanalytiker på Swedbank.

Grontmij köpte i somras majoriteten av aktierna i det franska bolaget Ginger, specialiserat på miljöplanering och med 3 000 anställda. Efter köpet blir Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag och får en ny hemmamarknad i Frankrike. – Vi har en strategi att vi ska växa i europeiska länder, säger Leif Bertilsson, vd för Grontmij Sverige. Det brittiska teknikkonsultbolaget Atkins har köpt det amerikanska bolaget The PBSJ Corporation, med cirka 3 500 anställda. Atkins ser köpet som ett sätt att få en plattform för vidare tillväxt och satsar nu på att bli en av världens bästa infrastrukturkonsulter. Den amerikanska konsultjätten Aecom håller på att köpa projektledningsföretaget Davis Langdon med 2 800 anställda. Köpet ska vara fullbordat i oktober. Efter köpet räknar Aecom med att kunna erbjuda ett större utbud av tjänster i byggbranschen världen över. Några mindre förvärv har även gjorts av svenska konsultbolag under sommaren. Swecokoncernen har köpt det polska teknikkonsultföretaget Transprojekt Kraków, med 155 anställda, som en plattform för fortsatt expansion i Polen. Tidigare under året köpte Sweco även det polska företaget Hydropojekt Kraków. ÅF har köpt ett mindre teknikkonsultbolag i Skellefteå, VPC Mechanical Design, med tio medarbetare, av Vattenfall. VPC erbjuder ingenjörstjänster för gruvindustrin och ÅF ser köpet som ett sätt att stärka sin ställning i Norrland. Vi kommer att få se fler förvärv i Sverige framöver, tror aktieanalytikern John Helgesson. – Utmaningen för konsultbolagen är att bli effektivare och få upp debiteringsgraden. Det kan de göra genom att köpa upp mindre konsulter och på så sätt få tag på människor med spetskompetens. Om de svenska bolagen inte är med kommer de internationella aktörerna att plocka upp spetskompetensen, säger John Helgesson. Leif Bertilsson på Grontmij välkomnar utvecklingen mot mer internationell konkurrens. – Historiskt har konsultmarknaden varit lokal, men nu börjar man kunna leverera konsulttjänster över landsgränserna. Det tycker vi är bra, för det finns väldigt mycket kompetens att hämta utanför Sverige, säger han. WSPs koncernledning ska diskutera förändringarna på den globala marknaden. – En sak man kan säga är att de stora bolagen, och framför allt de amerikanska, blir ännu större. Och då blir vi mindre. Uppköpen ökar konsolideringen och förskjuter hela kartbilden, säger Siv Axelsson, informations- och personaldirektör i WSP-koncernen.