Nyheter

”Konsulten var spindeln i nätet”

Kammaråklagare Elisabeth Börjesson. Foto: Patrik Ekström.

På tisdagen fortsatte rättegången i den så kallade Söderledshärvan.

Under rättegångens andra dag gick kammaråklagare Elisabeth Börjesson igenom fakturor, transaktioner, sms- och mejltrafik mellan de åtalade.

Mycket av den SMS-konversation som åklagarsidan åberopar gäller pengar och prylar snarare än utfört arbete.

”Var är min deg?”, ”Jag behöver deg, ska betala av på båten”, ”Är i Ramundberget och inviger nya badtunnan”, är några av exempel på sms som skickats från den byggkonsult från Dalarna, som anlitats av Trafikkontoret för byggledning.

Han framställs som den drivande i bedrägerihärvan. Åklagarsidan använder uttryck som ”spindeln i nätet” eller ”loket som drar vagnarna”. En stor del av pengarna har gått direkt in på konsultens konto. 

-Bedrägeribeloppet är på 27,8 miljoner kronor. 23,5 miljoner kronor har betalats tillbaka av konsortiet som nu får stå med förlusten, säger kammaråklagare Elisabeth Börjesson, som jobbar vid Ekobrottsmyndigheten i Örebro. 

Hennes uppgift är att bevisa att de fyra åtalade männen vilselett Trafikkontoret att betala ut pengar utan att ha fått arbete utfört. 

En viktig kugge i hanteringen och attesteringen av de osanna fakturorna har den nu åtalade tjänstemannen på Trafikkontoret varit. Han har godkänt fakturor som saknat beställning, allt har han släppt igenom.

-Diffen är stor mellan beställningar och fakturor, cirka 70 miljoner kronor. Hans plikt som projektledare är att kontrollera uppgifter. Han borde ha lyft detta till sina chefer.

Åklagaren visar bland annat en faktura för forceringskostnader på 13,5 miljoner kronor, utställd till Trafikkontoret i Stockholm. 

En av de övriga åtalade driver ett anläggningsföretag och har varit anlitad som underentreprenör vid renoveringen av Söderledstunneln. Hans roll verkar ha varit att, via sitt företag, ställa ut oriktiga fakturor för arbete som inte utförts till NSA-konsortiet, som i sin tur fakturerat Trafikkontoret i god tro. Underentreprenören har medgett att han fått behålla 15 procent av den fakturerade summan. Dessutom verkar han ha fått löfte om nya uppdrag.

Motivet för de övriga två åtalade männen är inte glasklart.

-Vi har inte kunnat se att några pengar gått till dem.  

Den man som fungerat som samordnare i projektet, som jobbat för konsortiet och som även var delägare i ett entreprenadföretag, kan ha lockats av ett stort kontrakt.  Enligt åklagaren vann entreprenadföretag upphandlingen av projekt Sergels torg i Stockholm, ett kontrakt som var värt hundratals miljoner kronor. Anbudsutvärderingen sköttes bland annat av den åtalade tjänstemannen på Trafikkontoret och byggkonsulten.

-Drivkraften att gå med på NN:s (byggkonsultens) upplägg kan ha varit att få detta projekt.

Tjänstemannen på Trafikkontoret har tagit emot virke värt mellan 5000 och 10 000 kronor av konsulten och underentreprenören, en gåva som åklagarsidan klassar som muta.  

Nästa vecka fortsätter rättegången med förhör med de tilltalade.