Nyheter

Konsulter planerar många nya byggen

ANALYS. Allt fler byggprojekt startar – och den positiva trenden ser ut att fortsätta. På konsulterna och arkitekternas skrivbord finns gott om nya projekt.

25 procent! Sverige Byggers byggstartsindex fortsätter att visa starka siffror. Det är ett rullande månadsindex som jämför 12-månadersperioden till och med februari 2011, med 12-månadersperioden innan. Sedan förra månaden syns få avvikelser på riksnivå. Bostadsbyggandet är fortfarande starkt (56 procent) liksom industribyggnad (51 procent). Däremot är siffrorna inte lika starka för anläggning, vilket beror på att infrastrukturbyggandet aldrig sjönk under lågkonjunkturen. Vi jämför därför dagens anläggningsbyggande med en stark period. Lokalbyggandet har däremot inte samma fart, även om det trots allt är tillväxt med siffror på sex procent. Blekinge, Dalarna, Kalmar, Värmland, Uppsala och Västmanland är minuslänen. Men jag har inte pratat med någon byggare den senaste tiden som talat om annat än ljusa tider. Det talar för att det kan finnas enskilda händelser som påverkat statistiken att se sämre ut än verkligheten. I Uppsala kan vi exempelvis se att jämförelseperioden för ett år sedan såg bra ut och att det finns projekt som inte är med. Jag syftar på miljardprojektet Ultuna. Men det är bara projekt med en byggkostnad mellan 1 och 500 miljoner kronor som är med, eftersom extremvärden kan ge missvisande statistik. När man tar bort dem kan det å andra sidan bli missvisande. Projekteringsindex visar 27 procent. Det är ett mått på projekt som ligger i planeringsfasen. När en konsult upphandlats tas projektet med i indexet. Det är svårt att dra några slutsatser om när detta resulterar i verkliga byggstarter, eftersom olika projekt har olika lång projekteringstid. Men projekteringsindex är en bra fingervisning om vad som väntar runt hörnet. När sämre tider stundar brukar det synas genom ett fallande projekteringsindex. Så räkna med fortsatt goda tider.

Trenden i siffor

Byggstarts-index: Sverige Byggers byggstartsindex är ett rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter. Det senaste året, till och med januari, jämförs med 12-månadersperioden innan.

Totalt: 25%

Bostäder: 56%

Industrier: 45%

Lokaler: 7%

Anläggning: 12%

Projekterings-index: Sverige Byggers projekteringsindex är ett rullande månadsindex, som mäter projekterade byggen.

Totalt: 27%

Bostäder: 54%

Industrier: 46%

Lokaler: 18%

Anläggning: 3%

Många bäckra små

STOCKHOLM

För en större byggmarknad som Stockholm är förändringarna inte lika stora och siffrorna mer stabila. Byggandet fortsätter att öka från höga nivåer. Här ett JM-bygge vid Liljeholmen.

800 MILJONER

Regeringen satsar på drift och underhåll av järnväg, men för konjunkturen är det inga jättepengar. Det motsvarar 5 procent av budgeten för ett enda projekt: Citybanan.scanpix

ROTEFFEKTEN

Rotavdraget har betytt byggprojekt för miljarder, men effekten av detta klingar nu av. Många mindre byggare har klarat sig genom lågkonjunkturen tack vare rotavdraget.scanpix

Källa: Sverige Bygger.