Nyheter

Konsultjättarna pressar priserna för planeringen

I framtiden kommer projektering i större utsträckning att köpas från utlandet, enligt flera företrädare för byggbranschen. Men det kan leda till problem, menar Svenska Teknik & Designföretagen. <br>- Det blir svårt att utveckla ingenjörernas kun

Konsultbranschen blev rejält omskakad när ÅF och brittiska Scott Wilson tog hem två stora kontrakt på Förbifart Stockholm. – Det var första gången som en sådan lösning har synts så tydligt i anbudsförfarandet, säger Lena Wästfelt på bransch- och arbetsgivarorganisationen STD-företagen. Tilldelningen innebar att många konsulter började rannsaka sin egen verksamhet. – Som vi förstår det fick ÅF uppdraget på pris. Anledningen att de kunde hålla nere priset var att Scott Wilson hade resurser i Polen. Jag tror alla i branschen höjde på ögonbrynen och började fundera på vad man själva gör, säger Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör på WSP-koncernen. Nu anar STD-företagen att branschen står inför ett trendbrott och att projektering i allt större utsträckning kommer att köpas från utlandet. – Man får inte ihop projekteringen ekonomiskt i dag, utan måste hitta kompletterande lösningar med resurser i andra länder, säger Lena Wästfelt. Konsultjätten WSP har sett en stark trend i världen att outsourca delar av projekteringen till andra länder, men i Sverige har WSP-kontoren inte riktigt hängt med. Det tror Siv Axelsson på WSP-koncernen beror på att konsulterna i Sverige inte har upplevt en lika stor prispress som på andra håll, att de svenska uppdragen inte har gällt lika stora projekt som i USA och England, samt att ingenjörerna i Sverige jobbar integrerat med alla delar av projekteringen, vilket gör det svårare att bryta ut delar. Nu ingår det i WSPs koncernstrategi att öka outsourcingen till andra länder. I Sverige arbetar bolaget med att kartlägga hur det kan göras på ett bra sätt. Även Erik Lundman, affärsutvecklingschef på Svevia, ser ett begynnande trendbrott och tror att mer projektering kommer att göras på andra ställen än i Sverige. – Fler och fler av de större konsulterna i branschen handlar antingen upp underleverantörer i utlandet eller har filialer i utlandet som gör bulkprojekteringen för att få ner kostnaderna, säger han. Men medan Erik Lundman är positiv ser Lena Wästfelt problem. Erik Lundman tror att utländska inköp kommer att bredda kunskapsbasen i Sverige och förbättra produktiviteten, men Lena Wästfelt befarar att kompetensutvecklingen i Sverige kommer att bli lidande. – Om man köper en del av kompetensen utomlands har man ingen naturlig kunskapsutveckling för unga nationellt. Tar du in en junior kan den inte växa till sig om projekteringsdelen finns utanför Sverige. Vi kommer att behöva erfarna personer, men samtidigt inte ha ett system som riktigt kan utveckla dem, säger Lena Wästfelt.