Nyheter

Konsumentverket granskar Oscar Properties och HSB

Maria Nilsson, jurist. Foto: Konsumentverket

Konsumentverket granskar Oscar Properties och HSB efter anmälningar om uppskjutna inflyttningsdatum. Om inte bolagen förtydligar villkor i avtalen kan ärendet hamna i domstol.


– Vi tycker att det måste vara klart och tydlig när konsumenten kan flytta in i sin lägenhet, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket med inriktning på boendefrågor.

Missnöjet jäser bland bostadsköpare som skrivit förhandsavtal för lägenheter där inflyttningsdatumet flyttas fram upprepade gånger. Bland annat ligger bostadsutvecklaren Oscar Properties i tvist med köpare till lägenheter i andra tornet, Helix, efter att inflyttningsdatum flyttats från ospecifika andra halvåret 2019 till första kvartalet 2020. 
I vissa andra fall har förseningarna och framflyttningar av inflyttningsdatum gjort att konsumenterna tvingats köpa en annan lägenhet för att lösa bostadssituationen. Nya låneregler ställer också till det för köparna.
– Vi har sett att det här är ett problem som finns i branschen. Jag har tidigare begärt in förhandsavtal från ett antal bostadsbolag och alla har lite olika formuleringar. Nu valde vi att börja med att granska HSB och Oscar Properties eftersom vi hittade en del brister i deras avtal, säger Maria Nilsson.
Bristerna handlar om otydliga formuleringar kring vad som gäller vid förseningar och när det faktiska tillträdet till boendet ska ske. Som avtalen är skrivna nu så ger de bolagen ensidig rätt att ändra avtalen medan konsumenten inte ges samma möjlighet. 
Efter påpekan från Konsumentverket har nu HSB och Oscar Properties begärt att få mer tid på sig att svara på de frågor som framkommit vid granskningen eftersom det varit semestertider.
– Om de inte vill ändra villkoren har vi möjlighet att ta ärendet vidare till Konsumentombudsmannen. De har i sin tur möjlighet att driva det vidare till Patent- och Marknadsdomstolen om vi inte få gehör för våra påpekanden, säger Maria Nilsson.
Senast den 3 september ska bolagen komma in med sina svar till konsumentverket.