Kontor och hotell i Luleå

Kontor och hotell i Luleå
Kvarteret Hunden i Luleå kommer att innehålla kontor, hotell, butiker bostäder och allmänna utrymmen.
Peab har fått uppdraget att bygga kvarteret Hunden i Luleå, innehållande kontor, hotell, butiker, bostäder och allmänna utrymmen. Beställare är Norrporten och den totala investeringen uppgår till cirka 500 Mkr, varav Peabs andel utgör 360 Mkr.

Uppdraget är totalentreprenad där arbetet har påbörjats och färdigställande är beräknat till våren 2014.

– Expansionen i Norrbotten går allt snabbare och Peab är väl positionerat i regionen. Att Norrporten ger oss förtroendet att bygga i Luleå är mycket glädjande, säger Peabs vd och koncernchef Jan Johansson.

 

 

Relaterade artiklar

Lista: Nya upphandlingar
Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet