Nyheter

Kontor och simhall samsas i kvarteret Poolen

I kvarteret Poolen bygger man en simhall och ett kontor i samma byggnad men i två fastigheter oberoende av varandra. Det är ett annorlunda och komplicerat projekt på flera sätt som nu prisats för sin höga kvalité.
– Planeringen är grunden för att vi har lyckats så bra, säger Tomas Holmer, projektchef.

Det är en mäktig byggnad som reser sig ett stenkast från Mall of Scandinavia i Arenastaden i Solna. Det nya kvarteret Poolen är tio våningar högt och rymmer 38 000 kvadratmeter med kontor och simhall.

– Det är mycket som är annorlunda med det här projektet. Inte minst när det gäller fastighetens uppdelning i två delar samt att det är två byggherrar som samsas i projektet. Men samarbetet mellan alla aktörer har fungerar väldigt bra och vi har lyckats hålla tidplanerna hela vägen, säger Henrik Löfvenborg, produktionschef på NCC.

Första spadtaget till Kvarteret Poolen togs på hösten 2018. Men arbetet med planeringen hade då pågått i flera år mellan de båda byggherrarna Solna Stad och Fabege. Den lite ovanliga konstruktionen kom till eftersom Solna sökte en möjlig finansiering för bygget av simhallen. Lösningen blev att bilda två fastigheter på samma tomt. En så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Idag går de båda fastigheterna in i varandra och med två olika byggherrar och två parallella projekt- och projekteringsorganisationer. Eftersom det är en privat fastighetsutvecklare och en kommunal beställare har det blivit en hel del olika avtal kopplat till projektet. Det är fem entreprenader totalt. Solna har tre av dem och Fabege två och sedan finns det vissa fördelningstal mellan de båda byggherrarna. Även om det kan verka komplicerat för en utomstående verkar det inte påverka själva byggprocessen nämnvärt.

– Det är klart att det har en viss effekt. Vi har två entreprenader, stomme, tak och fasad samt stomkomplettering kontor. När det gäller samordningen på plats samsas vi med Peab och varje måndag har vi samordningsmöten för att allt ska flyta så smidigt som möjligt. Vi har även möten med entreprenörerna som jobbar med marken. Det går bra men det kräver mycket jobb, säger Tomas Holmer.

Målsättningen är att de båda fastigheterna ska bli så oberoende av varandra som möjligt när allt är klart. Det är helt skilda installationer med separat inkommande vatten, el och fjärrvärme. En ångspärr mellan simhallen och kontorsfastigheten ska hindra att fukten och doften av klor att sprida sig till de övriga delarna av byggnaden. För att kunna bygga kontoret ovanpå simhallen har man varit tvungen att använda sig av ett fackverk med stålbalkar. I taket över simhallen finns tre stålbalkar som är 31 meter långa som ligger på pelare som är sju meter höga.

– Fackverket är platsbyggt och det var en utmaning innan allt var klart. Vi fick ha provisoriska stöd som lyfte konstruktionen tills vi byggt färdigt. En annan utmaning med den här fastigheten har varit tegelfasaden. Den är platsbyggd med närmare 600 000 tegelstenar och vi har planerat för 40 veckor murning för hand innan sista stenen är på plats. Det är ställningar upp och ställningar ner och samtidigt måste vi ta hänsyn till de som jobbar med marken, fortsätter Thomas.

Bygget av kvarteret Poolen ska vara klart i april 2022 men utvändigt börjar det mesta bli färdigt redan nu. Vi tar en tur med bygghissen upp till taket och utsikten är slående med närheten till Friends Arena och Mall of Scandinavia. Några yrkesarbetare är i full färd med att montera solcellerna och rulla ut sedumtaket som har en biotop som ska gynna den biologiska mångfalden. Vi vandrar vidare ner genom huset mot bottenvåningen och passerar olika stadier av byggprocessen. Ju längre ner vi kommer i fastigheten desto färdigare blir det. Golvläggarna limmar parketten och elektrikerna drar fram de installationerna. Byggnaden kommer få flera atrier som släpper in ljus och öppnar sig upp mot taket. Väggarna är klädda med träpaneler men i spåren av den ökade materialbristen har de blivit en liten fördröjning i leveranserna.

– Vi har klarat oss väldigt bra från bristen på material. Möjligen ser vi att vissa underleverantörer börjat flagga för att de får svårare att få fram produkter men vi har god framförhållning och kommer klara att genomföra projektet som planerat, säger Tomas.

Framförhållning och planering verkar vara nyckeln till framgången för projektet. Nyligen utsågs Kvarteret Poolen som en av vinnarna i mätningen PQi, Project Quality Index. Syftet med PQi är att sätta fokus på kvalitetsfrågan i projektet, där allt ifrån planering, ledarskap och arbetsmiljö till tidplan och budget mäts. Alla som jobbar i ett projekt, inklusive underentreprenörer, får svara anonymt via en molnbaserad enkät. I mätningen deltog 200 projekt och Kvarteret Poolen var ett av tre projekt som placerades sig högst när resultatet hade sammanställts. Man premierades framför allt för att man har en tydlig målbild och klar prioriteringsordning.

– Det är mycket mjuka parametrar som mäts och alla från projektörer till underleverantörer, hyresgäster och vi inom utförarorganisationen är involverade i mätningen. Det handlar om allt från samverkan, samarbete och planering till arbetsmiljöfrågor. Vi hamnade topp tre och då ska man veta att vi har haft över 1700 personer involverade på plats över tid. Det är riktigt roligt att vi lyckats hålla så hög nivå i ett så här stort projekt, säger Henrik Löfvenborg.

Kort om kvarteret Poolen

  • Projektledning: Hedström & Taube ansvarar för projektledningen inklusive bland annat projekteringsledning, installationsledning, byggledning och projektadministration från systemhandlingsskede till färdig byggnad.
  • Byggherrar: Fabege är byggherre för kontorsfastigheten och Solna Stad för simhallen.
  • Generalentreprenörer: NCC ansvarar för kontorsfastigheten och Peab för simhallen.
  • Arkitekt: Strategisk Arkitektur
  • Omfattning: Nybyggnad av cirka 32 500 kvadratmeter kontor samt cirka 5 500 kvadratmeter simhall, totalt 38 000 kvadratmeter BTA.
  • Byggtid: 2018–2022
  • Hyresgäst: TietoEvry
  • Miljöklassning: BREEAM, nivå Excellent.