Nyheter

Kontoret byggdes på sex veckor

När Volvo Personvagnar skulle bygga nytt kontor skulle det gå fort samtidigt som den befintliga verksamheten inte fick störas. Valet föll på ett industriellt byggsystem — och på sex veckor stod det nya kontoret klart. ”Det känns jätteroligt att vi fått bygga framtidens kontor”, säger Peter Sandgren, regionchef på Flexator.

Inom produktionen har bilindustrin länge arbetat aktivitetsbaserat på så sätt att olika moment utförs vid olika stationer. Nu inför man konceptet även i kontorsmiljö. Volvo Personvagnar har invigt sitt första kontor utan individuella arbetsplatser.

– Vi ville hitta ett koncept som kunde hjälpa oss framåt och som kopplade ihop det interna arbetet med de externa faktorerna, som exempelvis vårt nya produktprogram och våra kärnvärden, som handlar om att Volvos produkter ska vara av överlägsen kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön, säger Maria Forssell, HR chef och projektledare på Volvo Personvagnar, och fortsätter:

– Vi ville också stärka oss och bli en attraktivare arbetsgivare för kommande generationer som är vana vid att arbeta på ett friare och mer flexibelt sätt.

I maj 2011 var representanter från flera olika avdelningar på Volvo på studiebesök hos Microsoft i Amsterdam, en av föregångarna inom det aktivitetsbaserade arbetssättet. I samma veva upptäcktes att den avdelning inom Volvo som jobbar med produktutveckling (PVP) fått problem med mögel i sina lokaler inne på Volvoområdet i Torslanda. En avdelning med cirka 150 medarbetare fick agera pilot för det nya kontorsprojektet.

Valet föll på att bygga ett helt nytt kontor istället för att bygga om och sanera den mögeldrabbade lokalen. Uppdraget gick till Flexator, som med sitt industriella byggsystem med prefabricerade volymelement snabbt kunde bygga upp fastigheten. Den 11 februari 2013 var det byggstart och redan i april var det inflyttning.

– Vi byggde kontoret på sex veckor. Vi har byggt mycket åt Volvo tidigare, de förstår och uppskattar vår process, att vi bygger fort, flexibelt och säkert. På den inklämda yta man skulle bygga och med den pressade tidplanen var platsbyggt inte ett rimligt alternativ, säger Peter Sandgren, , regionchef på Flexator i Göteborg.

– Man utgick från katalogprodukten Sommen som man gjorde dubbelt så stor, ändrade och anpassade efter önskemålen och förutsättningarna. Enligt Peter Sandgren har termen ”modulbyggnad” fortfarande en lite negativ klang. Det industriella byggandet har inte riktigt slagit igenom utan man ska uppfinna hjulet varje gång.

– Jag har aldrig förstått varför vi ska behöva be om ursäkt och ta mindre betalt för att vi bygger med moduler. Alla våra byggnader uppfyller BBR och fördelarna är många. Vi bygger husen inomhus i våra fabriker, vi stör väldigt lite när vi monterar dem och dessutom är våra byggnader flyttbara. Att vi fått bygga framtidens kontor år Volvo är en fjäder i hatten för oss.

Kontoret har ett tilltalande yttre.

– Folk är kräsna idag. Det går inte att leverera något fult.

Från beställaren är man nöjd med produktionssättet.

– Bygget gick fort, vi fick ett tätt hus snabbt och leverantören var flexibel och gick oss till mötes. Dessutom har man inte haft några incidenter utan satt personalen i fokus, vilket rimmar bra med Volvos kärnvärde om säkerhet, säger Maria Forssell.

De nya lokalerna på 2200 kvadratmeter i två plan – och med plats för cirka 200 personer – uppmuntrar till kontakt och dialog med kollegor som man kanske inte har en given arbetsrelation med. Arbetsplatserna som består av mötesrum i olika storlekar, tysta rum, telefonrum, konferensrum och ”meeting points” skapar en frihet att själv styra var och hur man vill jobba.

Alla anställda har fått bärbar teknisk utrustning och ett låsbart skåp för personlig förvaring. När arbetsdagen börjar hämtar man de saker man behöver och väljer arbetsplats utifrån vad man ska jobba med just då.

Utöver att locka ny kompetens till företaget finns andra vinster att göra, som att främja teamwork, yteffektivisera lokalerna och skapa ett mer hållbart kontor och ett ergonimiskt arbetssätt genom minskat stillasittande.

Det nya kontorskonceptet, som Volvo Personvagnar kallar för Designed Around you@work, ska bli standard. Totalt är det cirka 10 000 anställda på Volvo Personvagnar i Sverige som kommer att beröras. Steg två har redan påbörjats. Nästa avdelning som ska få aktivitetsbaserade lokaler är it.

Susanne Bengtsson
[email protected]

Kort om Flexator

Företaget grundades 1956 av Sigge Oresjö under namnet Oresjös Fabriker.

1990 bytte man namn till Flexator.

Antal anställda: 152.

Omsättning: 337 967 (2011-12)

Produktion: Anneberg, Gråbo och Eslöv.

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB som ägs av Kungsleden (publ).

Inom Nordic Modular finns följande företag: Temporent AB, Flexator AB och Nordic Modular Leasing AB. Tillsammans är koncernen en av norden marknadsledande aktörer inom modulbranschen.