Nyheter

Kontorshuset Dungen vinner Stadsbyggnadspriset i Malmö

Kontorshuset Dungen i Hyllie har tagit emot Stadsbyggnadspriset i Malmö. Foto: Alexander Olivera

Wihlborgs har tilldelats Stadsbyggnadspriset för kontorshuset Dungen i Hyllie. 
Hållbarhetspriset Gröna Lansen går till Vita Örn för fastigheten Kvarteret Gjuteriet 23.

Dungen ligger på fastigheten Gimle 1 i Hyllie och stod klart för inflyttning i våras. Wihlborgs projektledare för bygget har varit Rickard Berlin och ansvarig arkitekt är Anders Eriksson Modin på Fojab.
Den största hyresgästen i huset är Tullverket som hyr 7 500 m². Bland övriga hyresgäster finns Ferrero Scandinavia, DC Hud och Schreder.

Juryns motivering:

 ”Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det liga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

– Vi är förstås väldigt stolta och glada över priset. I varje byggprojekt har vi högsta fokus på att både bidra till utvecklingen av staden och skapa den bästa tänkbara arbetsmiljön för dem som ska arbeta i huset. Vår ambitionsnivå är hög och mitt mål är att vi ska vara kandidater till stadsbyggnadspriset med varje nytt hus vi bygger. I Dungen har vi tillsammans med Fojab skapat en otroligt fin byggnad med gedigna material, ett spännande uttryck och högsta hållbarhets­fokus, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, i ett pressmeddelande. 

Vita Örn vann Stadsbyggnadspriset ”Gröna Lansen” 2019 med sin fastighet Kv Gjuteriet 23 i Malmö.

Juryns motivering:

”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

–  Vi ser hållbarhet i ett helhetsgrepp där även våra hyresgäster är integrerade för att alla ska se de olika målen som självklara och få en fördel. Vår förhoppning är att även andra aktörer genom kv Gjuteriet 23 ser vilka möjligheter som finns och använder det i sina egna projekt. Att Vita Örn nu uppmärksammas även detta år med detta pris är roligt och stimulerande för mig och mina medarbetare och ger stimulans och drivkraft i kommande projekt, säger Joakim Feldt vd Vita Örn AB.

Priserna delades ut under Stadsbyggandets Dag.