Nyheter

”Kontrollera utländska byggföretag hårdare”

NORDBYGG. Lönerna dumpas, svartjobben ökar och arbetsmiljön försämras när allt fler byggföretag från Östeuropa etablerar sig i Sverige. Det anser samtliga tillfrågade i en ny undersökning. Nu ställs krav på hårdare kontroller av utländska byggföretag.

På onsdagen föll ytterligare en dom som, liksom Lavalmålet, väntas ha stor betydelse för den svenska modellen. Ett beslut i EG-domstolen slår fast att ett företag i den tyska delstaten Niedersachsen inte hade rätt att kräva kollektivavtalsenlig lön vid upphandling. Det var okej att betala polsk arbetskraft hälften så mycket i lön som den inhemska arbetskraften.

Beslutet berörde i allra högsta grad det seminarium som arrangerades av tidningen Byggaren och VVS Tekniska föreningen under Nordbyggmässans sista dag. Representanter från bland annat byggfacket, Sveriges Byggindustrier, politiska företrädare och Skatteverket diskuterade på temat ”Polska rörmokare — problem eller tillgång för branschen”. Samtliga var överens om att utländsk arbetskraft behövs för att klara svensk byggproduktion.

— Vi hade inte haft en chans att klara byggproduktionen i Sverige om vi inte hade haft utländska byggnadsarbetare, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier.

Men en ny enkätundersökning visar att såväl 23 av Byggnadsarbetarförbundets lokalavdelningar och ett mindre antal medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier (BI) anser att de utländska byggföretagen för med sig en mängd problem.

— Samtliga som svarat på enkäten ansåg att kontrollen av utländska byggföretag måste skärpas, säger Peter Norrbohm på Byggaren, som står bakom undersökningen.
— Några ansåg att språkkraven skulle höjas, andra att vi borde få ”vassare myndigheter”.

Bättre samverkan mellan skattemyndighet, fack och arbetsgivare, var ett förslag på åtgärder som efterfrågades bland de fackliga lokalavdelningarna. Att skyddsombud ska få rätt att kontrollera byggarbetsplatser även om det inte finns några fackanslutna där, är ett annat förslag som lyftes fram.

De relativt få medlemsföretag i BI som svarat på enkäten uppgav samtliga att de kände av konkurrensen från östeuropeiska byggare. Hälften av dem som svarat ansåg att de utländska byggföretagen ledde till prisdumpning på marknadne.

Men alliansens representant på seminariet, Lennart Pettersson (c) från civilutskottet, ansåg att ett tungt ansvar vilar på byggbranschen själv.
— Om det är så att den polska arbetskraften ses som ett hot, varför inte införa åtgärder som sänker kostnaderna inom den svenska byggbranschen? Jag var på ett seminarium i går där vi informerades om att dålig kommunikation inom byggbranschen kostar omkring 22 miljarder kronor. Det vore väl bra att börja resan med att åtgärda det och på så sätt sänka de svenska byggpriserna, säger Lennart Pettersson.