Nyheter

Köp av Attefallshus var otillåten direktupphandling

Förra vintern köpte kommunala Östersundshem ett stort antal Attefallshus. 
Konkurrensverket slår nu fast att det var frågan om en otillåten direktupphandling, och kräver att bostadsföretaget ska betala fem miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Det kommunala fastighetsbolaget Östersundshem 2 AB ingick i februari 2016, genom en direktupphandling, ett avtal om köp av 100 Attefallshus med en option att köpa ytterligare 50 hus.

Optionen kunde utnyttjas fram till och med den 30 juni 2017.
Avtalet är värt drygt 80 miljoner kronor.

Syftet med avtalet var bland annat att lösa bostadsbristen för nyanlända och studenter i kommunen. 

Under det sista halvåret 2015 översteg antalet asylsökande som kom till Sverige väsentligt de tidigare beräkningarna. Situationen var sådan att det under vissa omständigheter var tillåtet att göra direktupphandlingar med hänvisning till ”synnerlig brådska”, ett undantag i upphandlingsreglerna.

Men även med hänsyn till det undantaget bedömer Konkurrensverket att Östersundshem inte har haft synnerlig brådska att ingå det aktuella avtalet med leverantören utan annonsering.

Verket menar att behoven i kommunen var kända sedan tidigare och därför inte brådskande. Varken antalet hus (sammantaget 150), eller optionens längd, kan anses ha varit absolut nödvändiga.
 
Detta innebär att Östersundshem inte kunde använda undantaget för synnerlig brådska när bolaget ingick avtalet.
Avtalet är därför en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand med kravet att Östersundshem döms att betala fem miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.