Nyheter

Köpare vill häva avtal när Karlatornet försenas

Karlatornet. Fotograf: Karlastaden Utveckling AB

I augusti i år meddelade Serneke att man måste revidera tidplanen för Karlatornet.
Cirka 80 procent av lägenhetsköparna i Karlatornet har godkänt den uppdaterade tidplanen. Ett fyrtiotal har däremot uttryckt önskemål om att häva avtalen på grund av ändrade förutsättningar.

Sernekes skyskrapa Karlatornet dras med förseningar. Detta har gjort att kunder vill hoppa av. Serneke förklarar i ett pressmeddelande hur situationen ser ut i dagsläget. 

487 av Karlatornets totalt 594 lägenheter har funnit köpare som tecknat bindande förhandsavtal. I augusti i år kommunicerade bolaget en uppdaterad tidplan som innebär att inflyttningen planeras till andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

Till dags dato har 390 av köparna genom ett tilläggsavtal godkänt den nya tidplanen och en framflyttad upplåtelsetid. Cirka 60 köpare har valt att stå kvar med ett ursprungligt bindande avtal och cirka 40 köpare har uttryckt önskemål om att häva sitt kontrakt.

– Vi är väldigt glada att kunna konstatera att en stor majoritet av köparna är med oss i detta unika projekt, visar förståelse för den uppdaterade tidplanen och ser fram emot sitt boende i Karlatornet. Detta är förstås oerhört positivt och har varit en förutsättning för att komma vidare i projektet och även ett krav från bank och kommande JV-partner att tidplanen konfirmerades av köparna. Nu kan vi fortsätta resan mot de 73 våningarna enligt en låst tidplan, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group och initiativtagare till Karlastaden med Karlatornet, i pressmeddelandet.