Nyheter

Köpcentrum prisas

Mobilia. Foto: Malmö stad.

Årets stadsbyggnadspris i Malmö har tilldelats köpcentrumet Mobilia. Atrium Ljungberg AB är fastighetsägare och byggherre till projektet.

Medverkande arkitektfirmor är Jais Arkitekter AB och Fojab Arkitekter AB.

– Det är helhetssynen i omvandlingen av Mobilia som Kommittén för Stadsbyggnadspriset belönar. Man har med omsorg bevarat den äldre bebyggelsen och till denna adderat ny bebyggelse med lyhördhet för platsen. Området har fått nya funktioner och nytt innehåll, utan att områdets industrihistoriska betydelse gått förlorad, säger Carina Svensson, ordförande i Malmö stadsbyggnadsnämnd och i Kommittén för Stadsbyggnadspriset, i ett pressmeddelande.

– Mobilias omvandling är ett bra exempel på förtätning och blandad stad och visar hur kvarteren runtomkring skulle kunna utvecklas. Nya verksamheter och bostäder har tillkommit, nya stråk och mötesplatser har skapats samtidigt som marken har använts resurseffektivt inom staden, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.  

Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut Stadsbyggnadspriset till nyproduktion, ombyggnad eller renovering av ett bostadshus eller en verksamhet som bidragit till att förbättra Malmös stadsmiljö. 

Övriga pristagare
Nominerad till Stadsbyggnadspriset och vinnare i klassen bostäder är fastigheten Slussen 1 vid Slussplan med JM AB som byggherre i samarbete med White Arkitekter.

Årets Gröna Lans går till fastigheten Finn 1 i Hyllie med Roth Fastigheter som byggherre i samarbete med Carsten Andersson Arkitekter AB.

Årets Småhuspris går till fastigheten Signe 5 och ägarna Rikke Nygaard Nielsen och Joakim Glans som drivit projektet. Huset är ritat av Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitekter.

Årets Skyltpris går till Stapelbäddsparken och Malmö stads gatukontor, där lanskapsarkitekten Tobias Starck designat skylten.