Nyheter

Köper byggrätter för över en miljard i Stockholm

Göran Linder, affärsområdeschef på Peab projektutveckling. Foto: Peab

Peab köper byggrätter om drygt 40 000 kvadratmeter på Lilla Essingen i Stockholm av Oscar Properties. Det underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Detaljplanen för fastigheten Stockholm Primus 1 möjliggör för flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage. Enligt ett pressmeddelande från Peab kommer byggbolaget att ”utveckla nya stadskvarter och tillvarata de kvalitéer som finns på platsen”.

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Tillträde och betalning beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.