Nyheter

Korruptionen i Sverige ökar

Den svenska lagstiftningen behöver stärkas, menar bekämpare av korruption som ser en ökad förekomst av mutor i näringslivet.

I dag lanserar Transparency International sitt Corruption Perceptions Index för 2010. Sverige fortsätter att sjunka på listan. Men då har inte den stora korruptionshärvan i Göteborg tagits med i beräkningarna vilket skulle placera Sverige än lägre.

På DN:s debattsida ställer Transparency International Sverige i dag upp sina krav på vad som behöver göras för att stävja den svenska korruptionen:

• Skapa ökad öppenhet och insyn i de politiska partiernas finansiering. I Västeuropa är det bara Malta, Schweiz och Sverige som saknar rättslig reglering av partifinansiering.

• Inför ett års karantän för politiker och högre offentliganställdas övergång till näringslivet eller intresseorganisationer.

• Öka resurserna till Riksenheten mot korruption.

• Förstärk lagstiftningen. Ge whistleblowers, sådana som avslöjar missförhållanden, ett lagstadgat skydd.

• Näringslivet bör ta större ansvar och korruptionsbekämpning bör ses som en självklar del av CSR-arbetet.