Nyheter

Korruptionsrisken fortsatt hög

Korruptionsrisken är fortsatt hög inom bygg- och entreprenadbranschen.

De största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt, enligt årets Entreprenadbarometer.

 

Korruption och oegentligheter är frågor som fortsätter utmana i bygg- och entreprenadbranschen. De största riskerna anses av branschen vara svågerpolitik (33 procent), informationsläckage i samband med upphandlingar (19 procent), kartellbildningar (15) samt ovanligt höga rabatter och gratisjobb (11) och uppgjorda kontrakt (9). 21 procent av de svarande anser inte att det finns några korruptionsrisker i branschen.

Det visar Entreprenadbarometern där 100 chefer inom bygg- och entreprenadbranschen har intervjuats om framtiden och som tagits fram av PwC Sverige.

Trots att man känner till oegentligheter i branschen är det få som kartlägger riskerna för korruption. Så många som 49 procent av cheferna anger i undersökningen att de har klara och uttalade etiska regler och policys kring korruption. Trots det svarar 65 procent att de inte arbetar förebyggande med riskanalyser i samband med den här typen av frågor. Endast 15 procent uppger att de löpande och systematiskt kartlägger risker för korruption och oegentligheter.

– Samhällsbyggnadssektorn är globalt sett mer drabbad av mutor och korruption än andra branscher. Riskerna kan ta onödiga proportioner och få långtgående konsekvenser för både företaget och dess varumärke, säger Marie Liebich som är ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC, i ett pressmeddelande.

Hon menar att tonen i företagsledningen är avgörande för ett framgångsrikt anti-korruptionsarbete eftersom den genomsyrar hela organisationen. Men intresset för att driva dessa frågor minskar.

– Vid förra årets mätning uppgav 59 procent av företagen att det fanns ett uttalat engagemang från ledningen i en här typen av frågor, i årets mätning är motsvarande siffra 28 procent.  

Enligt Entreprenadbarometern framkommer också att svenska byggföretag har lågt förtroende för utländska entreprenörers skatt- och avgiftshantering (52 procent). Trots detta uppger 60 procent av de större aktörerna att de regelbundet anlitar utländska underleverantörer i byggprojekt i Sverige.

– Vi ser tydligt att förtroendet minskar för utländska underleverantörer och det är viktigt att branschens olika aktörer agerar för att bryta den utvecklingen, säger Marie Liebich.

Undersökningen visar också att branschen har stor förväntan på att bostadsbyggandet ökar. Man ser också miljö som en av de viktigaste frågorna. 59 procent anger att de tagit fram hållbarhetsmål och en klar majoritet anser att målen är väl implementerade i verksamheten. 

Entreprenadbarometern 2014 baseras på 100 telefonintervjuer med ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20 anställda.