Nyheter

Kostnadsåtgärder gav besparingseffekt

Bostadsutvecklaren SSM:s åtgärder för att successivt sänka kostnaderna som skedde under fjärde kvartalet 2017 och första kvartalet 2018 medförde kostnadsbesparingar under det andra kvartalet.

”Vidtagna åtgärder har bland annat inneburit en generell neddragning av antalet konsulter inom produktionsorganisationen och minskade utvecklingskostnader för projekt som inte är i produktionsfas”, framgår det i rapporten.

SSM:s kostnader för försäljning och administration minskade till -12,5 miljoner kronor i det andra kvartalet (-22,0). Föregående års andra kvartal innehöll en jämförelsestörande post på totalt -7,4 miljoner kronor avseende kostnad för börsintroduktionen.

Under det andra kvartalet ”har vi fortsatt att optimera projekten med våra egna medarbetare och successivt minskat på konsultstöd samt begränsat investeringar i utvecklingsprojekt”.

”Vidare har vår nyrekryterade inköpschef intensifierat arbetet med att förstärka vår logistik och materialhantering, i syfte att uppnå en förbättrad kostnads- och marginalutveckling framöver”, skriver Mattias Roos i vd-ordet.

För det andra kvartalet redovisade SSM ett rörelseresultat om 1,4 miljoner kronor (19,7) samt en rörelsemarginal om 1,9 procent (11,7).

SSM-aktien öppnar ned 4 procent till 14:50 kronor. Aktien har tappat 26 procent sedan årsskiftet samt har förlorat mer än 75 procent av värdet mot börsintroduktionsnivån om 59 kronor per aktie under våren 2017.

SSM:s nettoomsättning uppgick till 73 miljoner kronor (168) under det andra kvartalet. Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (19,7) och rörelsemarginalen var 1,9 procent (11,7).
Resultat efter skatt var -8,5 miljoner kronor (11,5) medan resultatet per aktie uppgick till -0:22 kronor (0:30).

Nyhetsbyrån Direkt