Nyheter

Kraftfull tillväxt i hela byggsektorn

ANALYS. Ni har nog hört det förut – men upprepningen kan inte hjälpas: Det går bra för byggbranschen. Ingenting verkar kunna hota den breda och stabila tillväxten.

Kolla in kartan. De flesta länen visar riktigt starka siffror. Och för länen med minus finns rimliga förklaringar. Byggföretagen har fullt upp och många skriker efter personal för att klara uppdragen. Arbetskraftsbristen hänger ihop med att det är bostadsbyggandet som driver konjunkturen, som det brukar det vara. En bra byggkonjunktur och ett starkt bostadsbyggande. Kurvorna följs åt. Bostadsbyggandet är personalintensivt, till skillnad från anläggningsbyggande med stora maskiner och få händer. Det var den sektorn som höll byggandet uppe i lågkonjunkturen. Siffrorna i kartan anger Sverige Byggers byggstartsindex. Det är ett mått där 12-månadersperioden till och med januari har jämförts med samma period föregående år. Det är värdet av verkliga byggstarter som jämförs. Byggstartsindex för perioden till och med februari 2011 är 28 procent. Siffrorna har visat en stabil tillväxt sedan ett år tillbaka. Det är en genomgående bra byggkonjunktur, över olika sektorer och län. Samma signaler hörs när Sverige Bygger ringer runt till byggherrar och entreprenörer: full fart och inga tecken på avmattning, är beskedet. Vid en närmare studie av minuslänen ser vi att i Kalmar beror det på att jämförelseperioden var stark, med flera stora projekt, i Värmland har byggarna fullt upp och i Uppsala är konjunkturen stark. Där fanns flera stora byggprojekt under jämförelseperioden. Samtidigt finns nu en nybyggnad vid Ultuna på 1,1 miljard som inte räknats in i statistiken. Projekt över 500 miljoner tas nämligen inte med för att extremer slår hårt på statistiken. Projekteringsindex, som mäter vilka projekt som är i planeringsstadiet, visar 18 procent över samtliga sektorer och län. Svagast går anläggning med ett minus på två procent. Att det kommer att bli lite sämre drag för infrastrukturbyggandet står klart. Under lågkonjunkturen tidigarelades en del projekt i närtidssatsningen. Det gav en starkare konjunktur då – och därmed svagare nu. Men fortfarande finns gott om väg – och järnvägsbyggen i planeringsstadiet.